Czy przydatne?

Co to jest Michelangelo Antonioni

Co oznacza ANTONIONI MICHELANGELO: wł. reżyser i scenarzysta filmowy, początkowo dokumentalista, jeden z głównych artystów nowoczesnej kinematografii i kina autorskiego, przedstawiciel tak zwany Nowej Fali w kinematografii światowej, tworzył filmy o rozwianej strukturze; autor filmów obrazujących samotność i wyobcowanie człowieka w złożonym współcz. świecie; artysta między innymi filmów: Noc, Zaćmienie, Czerwona pustynia, Zwiększenie, Zabriskie Point, Po drugiej stronie chmur

Czym jest Antonioni Michelangelo znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Aleksandreidy:
Co znaczy prozatorskie albo wierszowane, nawiązujące w swej tematyce do wypraw Aleksandra Macedońskiego zw. Ogromnym (IV w. przed naszą erą); fakty biograficzno-hist. z jego życia występują w okolicy wątków antonioni michelangelo.
Wyraz Alfabety Słowiańskie:
Co znaczy najstarszy a.s. zastąpiony cyrylicą; 2) cyrylica (od imienia św. Cyryla) - alfabetyczne pismo słowiańskie oparte na majuskule, powstałe w Bułgarii na przełomie IX i X w., stosowane w części zabytków antonioni michelangelo.
Wyraz Adresat Dzieła Literackiego:
Co znaczy czytelnik albo odbiorca, dla którego autor przeznaczył swe dzieło; jako a. wirtualny może być także partnerem podmiotu wypowiedzi lit., który w wypadku komunikacyjnej wykonywany jest w dziele. A.d.l antonioni michelangelo.
Wyraz Aliteracja:
Co znaczy albo ekipy głosek w sąsiadujących ze sobą słowach tekstu poetyckiego. Jej celem jest dynamizacja nazywanej czynności albo intensywności emocjonalnej przeżyć podmiotu lirycznego. Nagromadzenie tego antonioni michelangelo.
Wyraz Annały:
Co znaczy forma historiograficzna, podająca główne wydarzenia w porządku chronologicznym, regularnie bez dbałości o formę lit. Stosowano a. w krajach starożytnych, rozpowszechniły się w średniowieczu jako antonioni michelangelo.