Czy przydatne?

Co to jest Gall Anonim

Co oznacza ANONIM GALL: autor najstarszej kroniki Polski, spisanej w jęz. z łaciny Idealnie wykształcony benedyktyn, erudyta sięgający do wzorów klasycznych, do tradycji starożytnej i judeochrześc.; najprawdopodobniej pochodził z terenów dzis. Francji (stąd przydomek "Gall", nadany poprzez innego kronikarza, M. Kromera). Przebywając na dworze Bolesława Krzywoustego (spotkali się na pokutnej pielgrzymce w słynnym z kultu św. Idziego opactwie węgierskim Samogyvr), A. spisywał w latach 1113-16 kronikę Polski. Dzieło złożona jest z 3 części, z których każda opatrzona jest dedykacją w formie listu i wierszowanym epilogiem. Wstęp wypełnił A. dywagacjami o własnej osobie jako artysty, który utrwala dzieje historii narodu. Całość kroniki utrzymana jest w zrytmizowanej prozie, zawiera także wierszowane fragmenty (na przykład tren na zgon Chrobrego), potęgujące dramatyzm kronikarskiej stosunku. Pierwsza część kroniki opisuje dzieje dynastii Piastów do narodzin Krzywoustego (1085 albo 1086) i przytacza podania wielkopolskie. Druga obejmuje inicjalny moment życia Bolesława po rok 1109. Część trzecia kroniki A. przedstawia księcia Bolesława Krzywoustego będącego u szczytu władzy i sukcesów militarnych aż po 1113 r. Tekst A. zachował się w 3 rękopisach, z których najstarszy pochodzi z XVI w

Czym jest Anonim Gall znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Antykadencja:
Co znaczy w wersie albo wypowiedzeniu pytającym; sygnał zawieszenia, który zapowiada dalszy ciąg myśli, na przykład Zabrałaś mi leksykon?; częściowe podwyższenie tonu nazywane jest półkadencją anonim gall.
Wyraz Ars Amandi:
Co znaczy nazwa znana z dydaktyczno-żartobliwego poematu Owidiusza Ars amatoria zawierającego przestrogi, pouczenia, wskazówki, kanon sztuki zalotów, poradnik podzielony na 3 pieśni. O. przyjął postawę anonim gall.
Wyraz Autobiografia:
Co znaczy prezentuje swoje życie, światopogląd. Relacyjny charakter a. skupia się na wewn. przeżyciach, odczuciach, refleksjach autora nad koncepcjami nauk., artystycznymi, rel. albo filoz., a fakty ulegają anonim gall.
Wyraz Apostołowie:
Co znaczy Chrystusa; w ST a. byli między innymi Mojżesz, Eliasz, Ezechiel; w NT termin nabrał nowego sensu - a. są wybrańcami, którzy wspomagają Jezusa w głoszeniu Ewangelii (M 3,14) i kontynuują pracę Jezusa anonim gall.
Wyraz Adiustacja:
Co znaczy tekstu do druku opierające na opracowaniu stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym, graficznym; a. bazuje na wprowadzeniu niezbędnych poprawek, ujednoliceniu poszczególnych przedmiotów tekstu i anonim gall.