Czy przydatne?

Co to jest Annały

Co oznacza ANNAŁY: najwcześniejsza forma historiograficzna, podająca główne wydarzenia w porządku chronologicznym, regularnie bez dbałości o formę lit. Stosowano a. w krajach starożytnych, rozpowszechniły się w średniowieczu jako lakoniczne zapiski, spisywane na bieżąco na marginesach tablic świąt ruchomych, czasem przechodziły w rozbudowane lit. sprawozdania z obecnych wydarzeń; głównymi z zachowanych pol. a. są: Rocznik kapituły krakowskiej, Rocznik świętokrzyski dawny, Rocznik wielkopolski. Polskie roczniki opublikowano w dziele zbiorowym Monumenta Poloniae Historicae

Czym jest annały znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Angelico Fra, Fra Giovanni Da Fiesole, Właśc. Guido Di Pietro:
Co znaczy wczesnego renesansu, przedstawiciel szkoły florenckiej, dominikanin. Przydomek Angelico (anielski) dostał po zgonu. W klasztorze San Marco we Florencji znajduje się przewarzająca część jego prac annały.
Wyraz Asylabizm:
Co znaczy zróżnicowana liczba sylab w wersach; występuje raczej w formach nienumerycznych, na przykład wierszach wolnych, tonicznych. Zobacz mechanizm wersyfikacji annały.
Wyraz Akompaniament:
Co znaczy instrumentalna, niekiedy także wokalna utworu, podporządkowana partii głównej, solowej albo zespołowej. A. monofoniczny rozpowszechniony był już w starożytności; w średniowieczu występował w muzyce annały.
Wyraz Anamorfoza:
Co znaczy konstruowania obrazów w zniekształconej perspektywie, która ma dezorientować obserwatora, pozwalając na rozpoznanie przedmiotu dopiero po odkryciu właściwego punktu widzenia, zazwyczaj znacząco annały.
Wyraz Adiustacja:
Co znaczy tekstu do druku opierające na opracowaniu stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym, graficznym; a. bazuje na wprowadzeniu niezbędnych poprawek, ujednoliceniu poszczególnych przedmiotów tekstu i annały.