Czy przydatne?

Co to jest Anioł Ślązak, Angelus Silesius, właśc. Jan Scheffler

Co oznacza ANIOŁ ŚLĄZAK, ANGELUS SILESIUS, WŁAŚC. JAN SCHEFFLER: pisarz metafizyczny. Ur. we Wrocławiu; po studiach na uniwersytetach w Strasburgu, Lejdzie i Padwie powrócił do rodzinnego miasta, tu umarł, jego szczątki spoczywają w podziemiach kościoła Św. Macieja. Wiersze religijne ukazały się w Wiedniu (1657), z kolei wyd. drugie w Kłodzku (1675) pt. Anielski wędrowiec i Święta rozkosz duszy. Pisane wg wzoru franc. aleksandrynu, są arcydziełem klarownego, zwięzłego jęz. i stylu, przeważnie występują w formie epigramatów albo aforyzmów. Literatura A.Ś. nawiązuje do ogromnych mistyków średniowiecza, między innymi do J. Eckharta i późniejszych, jak Ignacego Loyoli. Intelektualna wartość tej literaturze uczyniła go prekursorem romantyzmu, inspirowała między innymi A. Mickiewicza w trakcie pisania aforyzmów Zdania i uwagi. Filolodzy XX w. porównują głębię filoz. wierszy A.Ś. z Lao-tsy, Konfucjuszem i in. mędrcami ludzkości

Czym jest Anioł Ślązak, Angelus znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Absolut:
Co znaczy idealistycznej wieczna, niezmienna i nieskończona praprzyczyna, podstawa wszechświata, bóstwo; w znaczeniu potocznym niedościgły wzór. Za pierwszego filozofa, który użył nazwy absolut wobec Boga anioł ślązak, angelus silesius, właśc. jan scheffler.
Wyraz Afiksacja:
Co znaczy tworzenie wyrazów pochodnych poprzez dodawanie afiksów (formantów) do wyrazów fundamentalnych. Zobacz rodzina wyrazów anioł ślązak, angelus silesius, właśc. jan scheffler.
Wyraz Anadiploza:
Co znaczy figura retoryczna polegająca na rozpoczynaniu nowego zdania, członu albo wersu jednym z ostatnich wyrazów zdania poprzedniego (na przykład w wierszu E. Lipskiej Szyby). Zobacz konkatenacja anioł ślązak, angelus silesius, właśc. jan scheffler.
Wyraz Amplifikacja:
Co znaczy dopełnianie i wzbogacanie motywu, połączone zwykle z jego hiperbolicznym przedstawieniem. W retoryce bazuje na wyszukanym wysławianiu się, w zapisie lit. charakteryzuje się stosowaniem wielu figur anioł ślązak, angelus silesius, właśc. jan scheffler.
Wyraz Alienacja:
Co znaczy wyobcowanie; w filoz. pogląd określający mechanizm, gdzie pewne wytwory człowieka (na przykład produkty pracy, instytucje społ., ideały) stają się niezależne od niego, obce, a nawet wrogie, stanowią anioł ślązak, angelus silesius, właśc. jan scheffler.