Czy przydatne?

Co to jest Anegdota

Co oznacza ANEGDOTA: krótkie opowiadanie z wyrazistą pointą, żartobliwe, satyryczne, refleksyjne, przedstawiające epizod z życia znanej postaci współcz. albo hist.; gat. prozy narracyjnej, żyjący w tradycji pisanej i ustnej. Prototypem formy a. były historie z życia cesarza Justyniana I Wielkiego, napisane poprzez bizantyjskiego historyka Prokopiosa z Cezarei (VI w.). W poezji a. była niejednokrotnie elementem konstrukcyjnym większych całości narracyjnych, na przykład kronik, pamiętników, biografii. A. jest oparta na grze słów, kalamburach, komizmie sytuacyjnym, paradoksach logicznych, groteskowych odwróceniach wyrażających nieoficjalną, nie liczącą się z nakazami przyzwoitości wizję świata. A. przenikała wieloma drogami do lit., na przykład w momencie renesansu do zbiorów facecji, cykli opowieści, na przykład Dyl Sowizdrzał, do nowel G. Boccaccia Dekameron, A. Czechowa; bywa także wtrącana do większych tekstów narracyjnych XX w

Czym jest anegdota znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Anapest:
Co znaczy antycznej mającej postać sylabiczno-iloczasową stopa stosowana w pieśniach marszowych, a później przeważnie w tragedii gr. w pieśniach chóru albo w partiach lirycznych; 2) w wierszu sylabicznym stopa anegdota.
Wyraz Akcja:
Co znaczy układ zdarzeń w utworze epickim, dramatycznym i filmowym, powiązanych następstwem chronologicznym i więzią przyczynowo-skutkową. Ważnym składnikiem a. są działania postaci powiązane z jakimś celem anegdota.
Wyraz Almanach:
Co znaczy zbiorowa wydawana raz w roku i zawierająca artykuły z określonej dziedziny edukacji, sztuki i tym podobne; 2) antologia utworów pisarzy powiązanych na przykład przynależnością do określonej ekipy lit anegdota.
Wyraz Aglutynacja:
Co znaczy jęz. wykorzystywanych do tworzenia form gramat., opierający na zestawianiu, dołączaniu do rdzenia afiksów, z których każdy pełni tylko jedną, stałą funkcję gramat., na przykład w formach typu czyta-ł anegdota.
Wyraz Archaizm:
Co znaczy znaczenie wyrazu, forma gramatyczna, konstrukcja składniowa, które wyszły z użycia i są niezrozumiałe w świetle norm poprawnościowych współcz. jęz.; wyróżniamy a. fonetyczne, fleksyjne, semantyczne anegdota.