Czy przydatne?

Co to jest Ludwik Władysław Anczyc

Co oznacza ANCZYC WŁADYSŁAW LUDWIK: poeta, współzałożyciel i redaktor "Wędrowca"; autor sztuk ludowo-patriotycznych, między innymi Emigracja chłopska (wyst. 1876), Kościuszko pod Racławicami (wyst. 1880), utworów nawiązujących do stworzenia styczniowego, przekładów dla młodzieży, między innymi Przypadków Robinsona Kruzoe D. Defoe

Czym jest Anczyc Władysław Ludwik znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Axer Otto:
Co znaczy scenograf. Studiował w krakowskiej ASP i w Paryżu. A. należał do scenografów, którzy doświadczenia nowoczesnego malarstwa potrafili znakomicie zaadaptować do potrzeb scenografii. W latach 30 anczyc władysław ludwik.
Wyraz Asturias Miguel Angel:
Co znaczy laureat Nagrody Nobla (1967). Przedstawiciel realizmu magicznego, którego twórczość wyrosła na gruncie kultury prekolumbijskiej. Mitologia i folklor Majów łączy się i przeplata z realizmem i anczyc władysław ludwik.
Wyraz Aragon Louis:
Co znaczy prozaik, eseista; zwolennik dadaizmu, współtwórca surrealizmu, którego istotę zaprezentował w debiutanckim tomie Ogień radości (1920), w powieści Paryski wieśniak (1926), esejach Fala snów (1924) i anczyc władysław ludwik.
Wyraz Assamblage:
Co znaczy szczególnie w latach 60. XX w. - zestaw gotowych elementów albo ich fragmentów tworzących trójwymiarową całość; a. stosowali futuryści, dadaiści, artysty pop-artu, w Polsce między innymi J. Bereś, T anczyc władysław ludwik.
Wyraz Apologetyka:
Co znaczy nurt piśmiennictwa rel.-filoz. uzasadniający podstawowe zasady chrześc.; obejmuje traktaty innowierców przekonujące o wyższości ich religii; powstała w II-III w. Zobacz apologia anczyc władysław ludwik.