Czy przydatne?

Co to jest Anapest

Co oznacza ANAPEST: 1) w metryce antycznej mającej postać sylabiczno-iloczasową stopa stosowana w pieśniach marszowych, a później przeważnie w tragedii gr. w pieśniach chóru albo w partiach lirycznych; 2) w wierszu sylabicznym stopa trójsylabowa z ostatnią akcentowaną, w literaturze pol. użytkowana między innymi poprzez A. Mickiewicza (na przykład Czaty, Trzech Budrysów) i A. Asnyka

Czym jest anapest znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Aranżacja:
Co znaczy kompozycji koncertowej albo studyjnej, które jest różna od podstawowej wersji. W a. stosuje się redukcję, częściowe powiększanie utworu albo (jako odmianę) transkrypcję - opracowanie na inny zespół anapest.
Wyraz Autoportret:
Co znaczy wykonany poprzez niego samego. Jeden z częściej powtarzających się motywów w malarstwie, rzeźbie, rysunku, grafice. Używany od starożytności, na przykład najstarszy a. na świecie wykonany poprzez anapest.
Wyraz Aktorska Sztuka:
Co znaczy widowiskowej polegająca na tworzeniu postaci scenicznej w teatrze, filmie, telewizji (także w radiu). Aktor może posłużyć się tekstem, mimiką, gestem, ruchem, charakteryzacją, kostiumem, a w anapest.
Wyraz Aforyzm:
Co znaczy zdanie wyrażające prawdę o charakterze ogólnym. Na odbiorcę oddziałuje oryginalnością, a zarazem wyrazistością spostrzeżenia, błyskotliwym sformułowaniem, na przykład Błądzić jest rzeczą ludzką. A anapest.
Wyraz Awangarda Filmowa:
Co znaczy sporo zjawisk w historii filmu, których cechami były: antyliterackość i antyteatralność; eksploracja środków filmowego wyrazu (na przykład filmowe eksperymenty); antytradycjonalizm i antykomercyjność anapest.