Czy przydatne?

Co to jest Amplifikacja

Co oznacza AMPLIFIKACJA: rozwijanie, dopełnianie i wzbogacanie motywu, połączone zwykle z jego hiperbolicznym przedstawieniem. W retoryce bazuje na wyszukanym wysławianiu się, w zapisie lit. charakteryzuje się stosowaniem wielu figur retorycznych albo ustaleń bliskoznacznych. Szczególnie regularnie występowała w utworach młodopolskich (na przykład w literaturze K. Przerwy Tetmajera albo prozie S. Żeromskiego)

Czym jest amplifikacja znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Areopag:
Co znaczy Atenach poświęcone bogu wojny i Eryniom. Tam obradowała najdawniejsza porada państwowa, mająca do V w. przed naszą erą najwyższą władzę polit. i sądową. Dziś a. znaczy grono osób rozstrzygających amplifikacja.
Wyraz Andrić Iwo:
Co znaczy serbski, laureat Nagrody Nobla (1961), uhonorowany tytułem dra h.c. UJ (1964). Debiutował tomem poetyckim Ex ponto (1918). Autor ogromnego, tworzonego poprzez całe życie cyklu prozatorskiego o dawnej amplifikacja.
Wyraz Arka Noego:
Co znaczy poprzez Noego dla ocalenia ludzkości przed katastrofą potopu; warunkiem wstąpienia do a. była wiara i ufność Bogu. W Księdze Rodzaju znajduje się precyzyjny opis konstrukcji a.N. (6, 14-16). Motyw amplifikacja.
Wyraz Asnyk Adam, Krypt. El...Y, Pseud. Jan Stożek:
Co znaczy dramatopisarz, społecznik, podróżnik, uczestnik stworzenia styczniowego, pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce. A. po mistrzowsku godził w literaturze pozytywistyczną myśl społ. z tradycją amplifikacja.
Wyraz Abstrakcja:
Co znaczy przechodzenie od szczegółu do ogółu, od konkretu do uogólnień; jest wyrazem uniwersalizacji treści. A. w klasycznej estetyce znaczy produkt abstrahowania. Przyjęło się uważać za sztuki abstrakcyjne amplifikacja.