Czy przydatne?

Co to jest Alokucja

Co oznacza ALOKUCJA: przemowa o charakterze uroczystym; zwrot rozpoczynający przemowę

Czym jest alokucja znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Apolog:
Co znaczy lit. dydaktyczna; fabularny albo wierszowany utwór spokrewniony z bajką, przypowieścią ( parabolą); zawiera moralną przestrogę ukrytą w układzie zdarzeń alokucja.
Wyraz Autoportret:
Co znaczy wykonany poprzez niego samego. Jeden z częściej powtarzających się motywów w malarstwie, rzeźbie, rysunku, grafice. Używany od starożytności, na przykład najstarszy a. na świecie wykonany poprzez alokucja.
Wyraz Akompaniament:
Co znaczy instrumentalna, niekiedy także wokalna utworu, podporządkowana partii głównej, solowej albo zespołowej. A. monofoniczny rozpowszechniony był już w starożytności; w średniowieczu występował w muzyce alokucja.
Wyraz Alegoria:
Co znaczy albo rozbudowany zespół motywów (postać, wydarzenie, fabuła) w utworze lit. i dziele plastycznym, który poza znaczeniem dosłownym ma nadbudowane inne, ukryte, ważne dla interpretacji tego dzieła. A alokucja.
Wyraz Atma:
Co znaczy Szymanowskiego w Zakopanem przy ul. Kasprusie 19, gdzie mieszkał w latach 1930-35; gośćmi A. byli między innymi Z. Uniłowski, J. Lechoń, M. Choromański, Z. Nałkowska, S. I. Witkiewicz, J alokucja.