Czy przydatne?

Co to jest Alkajos z Mityleny na Lesbos

Co oznacza ALKAJOS Z MITYLENY NA LESBOS: gr. pisarz liryczny. Występował przeciwko tyranii, za co musiał opuścić państwo, a wrócił po ogłoszeniu amnestii politycznej. Jego twórczość, udostępniana poprzez uczonych aleksandryjskich, obejmowała 10 ksiąg, na które składały się pieśni biesiadne, miłosne, patriotyczne, epigramaty, hymny. Głosił pochwałę miłości i wina, opisywał pełne wojennych przygód życie, ostrzegał przed tyranami. Z bogatego dorobku zachowało się powyżej 150 fragmentów. Lirykę A. charakteryzuje spore zróżnicowanie budowy metrycznej, a przeważnie użytkowana poprzez niego strofa dostała nazwę alcejskiej

Czym jest Alkajos z Mityleny na Lesbos znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Atena:
Co znaczy wyskoczyła z jego głowy w pełnym rynsztunku, z okrzykiem wojennym; uosobienie mądrości, patronka wojowników, wojny sprawiedliwej i strategii, opiekunka małżeństwa, domowych zajęć, herosów ( między alkajos z mityleny na lesbos.
Wyraz Ateneum:
Co znaczy wydawany w Warszawie (1876-1901), wzorowany na franc. Revue des Deux Mondes , zał. poprzez W. Spasowicza i A. Pawińskiego; redaktorami pisma byli między innymi P. Chmielowski i I. Chrzanowski alkajos z mityleny na lesbos.
Wyraz Afiksacja:
Co znaczy tworzenie wyrazów pochodnych poprzez dodawanie afiksów (formantów) do wyrazów fundamentalnych. Zobacz rodzina wyrazów alkajos z mityleny na lesbos.
Wyraz Adresat Dzieła Literackiego:
Co znaczy czytelnik albo odbiorca, dla którego autor przeznaczył swe dzieło; jako a. wirtualny może być także partnerem podmiotu wypowiedzi lit., który w wypadku komunikacyjnej wykonywany jest w dziele. A.d.l alkajos z mityleny na lesbos.
Wyraz Axer Erwin:
Co znaczy teatru, pedagog, asystent L. Schillera. W koncepcji reżyserskiej przeciwstawiał się Schillerowskiemu teatrowi ogromnemu , kierując swą uwagę na psychol.-realistyczny teatr kameralny. W nurcie jego alkajos z mityleny na lesbos.