Czy przydatne?

Co to jest Alkajos z Mityleny na Lesbos

Co oznacza ALKAJOS Z MITYLENY NA LESBOS: gr. pisarz liryczny. Występował przeciwko tyranii, za co musiał opuścić państwo, a wrócił po ogłoszeniu amnestii politycznej. Jego twórczość, udostępniana poprzez uczonych aleksandryjskich, obejmowała 10 ksiąg, na które składały się pieśni biesiadne, miłosne, patriotyczne, epigramaty, hymny. Głosił pochwałę miłości i wina, opisywał pełne wojennych przygód życie, ostrzegał przed tyranami. Z bogatego dorobku zachowało się powyżej 150 fragmentów. Lirykę A. charakteryzuje spore zróżnicowanie budowy metrycznej, a przeważnie użytkowana poprzez niego strofa dostała nazwę alcejskiej

Czym jest Alkajos z Mityleny na Lesbos znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Awangarda Krakowska:
Co znaczy skupionych wokół pisma Zwrotnica , które w dwóch krótkich seriach (1922-23 i 1926-27) wyd. w Krakowie T. Peiper. Wspólnie z nim do ekipy należeli: J. Przyboś, J. Brzękowski, J. Kurek. Program A.K alkajos z mityleny na lesbos.
Wyraz Autobiografia:
Co znaczy prezentuje swoje życie, światopogląd. Relacyjny charakter a. skupia się na wewn. przeżyciach, odczuciach, refleksjach autora nad koncepcjami nauk., artystycznymi, rel. albo filoz., a fakty ulegają alkajos z mityleny na lesbos.
Wyraz Augustyn Św., Aureliusz A.:
Co znaczy wczesnochrześc., biskup Hippony, artysta filoz. religii, syntezy chrześcijaństwa z platonizmem; w Homiliach, Kraju Bożym, w Dialogach filozoficznych i Wyznaniach prezentuje wizję człowieka alkajos z mityleny na lesbos.
Wyraz Awangardowych Postaw Cechy:
Co znaczy awangardowych można dostrzec charakterystyczne postawy awangardy jako zjawiska społ.-artystycznego, występujące w różnej konfiguracji i nasileniu: nowatorstwo - wyprzedzanie obecnego, poszukiwanie alkajos z mityleny na lesbos.
Wyraz Artur:
Co znaczy bohater cyklu legend o rycerzach Okrągłego Stołu; najprawdopodobniej postać autentycznego przywódcy Celtów z V albo VI w.; po części produkt fantazji autora Historiae Regum Britanniae alkajos z mityleny na lesbos.