Czy przydatne?

Co to jest Aliteracja

Co oznacza ALITERACJA: powtórzenie głoski albo ekipy głosek w sąsiadujących ze sobą słowach tekstu poetyckiego. Jej celem jest dynamizacja nazywanej czynności albo intensywności emocjonalnej przeżyć podmiotu lirycznego. Nagromadzenie tego typu powtórzeń wpływa na rytmizację tekstu, podkreśla ważne przedmioty treści, na przykład "O bazar! bazar! bazar! O baran! baran! baran!" (M. Białoszewski, Rozmowa o stolikowych baranach)

Czym jest aliteracja znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Abraham:
Co znaczy protoplasta i patriarcha narodu izraelskiego. Bóg zawarł z nim przymierze, obiecując, iż będzie mu błogosławił w zamian za wierność i posłuszeństwo Jego nakazom i trwanie w doskonałości. Bóg chcąc aliteracja.
Wyraz Angelico Fra, Fra Giovanni Da Fiesole, Właśc. Guido Di Pietro:
Co znaczy wczesnego renesansu, przedstawiciel szkoły florenckiej, dominikanin. Przydomek Angelico (anielski) dostał po zgonu. W klasztorze San Marco we Florencji znajduje się przewarzająca część jego prac aliteracja.
Wyraz Akcent:
Co znaczy fonetyczne, opierające na mocniejszym wymówieniu jednej z sylab w wyrazie albo jednego z wyrazów w wypowiedzeniu. We współczesnym jęz. pol. akcent jest dynamiczny, o zwiększonej sile głosu, i stały aliteracja.
Wyraz Adiustacja:
Co znaczy tekstu do druku opierające na opracowaniu stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym, graficznym; a. bazuje na wprowadzeniu niezbędnych poprawek, ujednoliceniu poszczególnych przedmiotów tekstu i aliteracja.
Wyraz Apolog:
Co znaczy lit. dydaktyczna; fabularny albo wierszowany utwór spokrewniony z bajką, przypowieścią ( parabolą); zawiera moralną przestrogę ukrytą w układzie zdarzeń aliteracja.