Czy przydatne?

Co to jest Alienacja

Co oznacza ALIENACJA: w socjologii wyobcowanie; w filoz. pogląd określający mechanizm, gdzie pewne wytwory człowieka (na przykład produkty pracy, instytucje społ., ideały) stają się niezależne od niego, obce, a nawet wrogie, stanowią samodzielną rzeczywistość nie poddającą się jego kontroli. Wynikiem mechanizmów a. jest poczucie obcości jednostki wobec świata, wobec innych jednostek, również społeczeństwa pojętego jako ogół. Samotny i opuszczony człowiek stał się wolny, lecz otacza go nicość, której się lęka. Takie rozumienie losów człowieka znalazło słowo w lit., szczególnie w twórczości F. Kafki i w egzystencjalizmie XX w

Czym jest alienacja znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Aluzja Literacka:
Co znaczy niewyraźne, zawoalowane napomknienie o kimś albo o czymś. Temu obiegowemu pojmowaniu aluzyjności nie zawsze odpowiada świadome nawiązywanie autora do innego utworu, odwoływanie się do erudycji alienacja.
Wyraz Axer Erwin:
Co znaczy teatru, pedagog, asystent L. Schillera. W koncepcji reżyserskiej przeciwstawiał się Schillerowskiemu teatrowi ogromnemu , kierując swą uwagę na psychol.-realistyczny teatr kameralny. W nurcie jego alienacja.
Wyraz Anakruza:
Co znaczy sylaby znajdujące się przed pierwszą zgłoską akcentowaną w wersie sylabotonicznym, których nie wlicza się do rachunku stóp metrycznych. W pol. wersyfikacji takie przesunięcie pierwszego akcentu w alienacja.
Wyraz Aria:
Co znaczy solowego wykonywanego przy akompaniamencie instrumentów albo a cappella; rozpisana w partyturze jako niezależna część opery, oratorium, kantaty, mszy; także jako samodzielny utwór o charakterze alienacja.
Wyraz Afiksacja:
Co znaczy tworzenie wyrazów pochodnych poprzez dodawanie afiksów (formantów) do wyrazów fundamentalnych. Zobacz rodzina wyrazów alienacja.