Czy przydatne?

Co to jest Omega I Alfa

Co oznacza ALFA I OMEGA: pierwsza i ostatnia litera alfabetu gr., w starożytności symbol pisarski, gdzie widziano tajemniczą całość i obraz doskonałości, stąd kreślono je w świątyniach. W znaczeniu frazeol. - koniec i start; w znaczeniu przenośnym - niewzruszony autorytet. W Ap (1,8) Chrystus sam siebie ustala słowami: "Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi Wszechmogący". A. i o. pojawiła się w epigrafice chrześc. w katakumbach z II i III w.; w IV w. utrwalił się zwyczaj łączenia tych liter z monogramem Chrystusa umieszczanym na średniowiecznych budynkach, mozaikach, sarkofagach, medalionach, w drzeworycie A. Drera, w powieści U. Eco Dzieło otwarte; inspiracje w literaturze pol., na przykład
W. Szymborska Koniec i start, Cz. Miłosz Po wygnaniu, R. Krynicki Przekreślony start
Wyraz Atrybut:
Co znaczy cecha postaci, zjawiska albo rzeczy; symbol, na przykład puszka Pandory, maczuga Herkulesa, burzy - piorun, błyskawice, grzmot; 2) w sztuce - symbol, element albo znak pozwalający zidentyfikować daną alfa i omega co znaczy.
Wyraz Antyfona:
Co znaczy gregoriańskiego; modlitwa (między innymi psalm) recytowana albo śpiewana na przemian poprzez chór i przewodnika albo poprzez dwa chóry; popularna od II w., do liturgii wprowadzona poprzez św alfa i omega krzyżówka.
Wyraz Axer Otto:
Co znaczy scenograf. Studiował w krakowskiej ASP i w Paryżu. A. należał do scenografów, którzy doświadczenia nowoczesnego malarstwa potrafili znakomicie zaadaptować do potrzeb scenografii. W latach 30 alfa i omega co to jest.
Wyraz Aurea Mediocritas:
Co znaczy szczęśliwego życia; zasada umiaru w szczęściu, przygotowująca człowieka do zachowania równowagi ducha w przeciwnościach losu, pozwalająca zawsze zachować wewn. harmonię. W lit. ody refleksyjno-filoz alfa i omega słownik.
Wyraz Adorno Theodor Wiesengrund:
Co znaczy filozof niem., przedstawiciel tak zwany frankfurckiej szkoły filoz.-socjologicznej; socjolog, kompozytor, zwolennik i teoretyk tak zwany wiedeńskiej szkoły dodekafonicznej, uczeń A. Berga. Jest alfa i omega czym jest.

Czym jest alfa i omega znaczenie w Słownik pisownia A .

  • Dodano:
  • Autor: