Czy przydatne?

Co to jest Omega I Alfa

Co oznacza ALFA I OMEGA: pierwsza i ostatnia litera alfabetu gr., w starożytności symbol pisarski, gdzie widziano tajemniczą całość i obraz doskonałości, stąd kreślono je w świątyniach. W znaczeniu frazeol. - koniec i start; w znaczeniu przenośnym - niewzruszony autorytet. W Ap (1,8) Chrystus sam siebie ustala słowami: "Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi Wszechmogący". A. i o. pojawiła się w epigrafice chrześc. w katakumbach z II i III w.; w IV w. utrwalił się zwyczaj łączenia tych liter z monogramem Chrystusa umieszczanym na średniowiecznych budynkach, mozaikach, sarkofagach, medalionach, w drzeworycie A. Drera, w powieści U. Eco Dzieło otwarte; inspiracje w literaturze pol., na przykład
W. Szymborska Koniec i start, Cz. Miłosz Po wygnaniu, R. Krynicki Przekreślony start

Czym jest alfa i omega znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Absolutna Muzyka:
Co znaczy XIX w. na oznaczenie muzyki wolnej od treści narracyjnych, poetyckich, odnosi się w zasadzie tylko do muzyki instrumentalnej bez sugestii treściowych i bez programu ideowego czy nawet bez określonego alfa i omega.
Wyraz Aleixandre Y Merlo Vicente:
Co znaczy laureat Nagrody Nobla (1977), członek hiszp. Akademii Nauk. Istnienie człowieka, jego miejsce w naturze, miłość i zgon to natchnienie twórcze literaturze A. W startowym okresie przedstawiciel alfa i omega.
Wyraz Absolut:
Co znaczy idealistycznej wieczna, niezmienna i nieskończona praprzyczyna, podstawa wszechświata, bóstwo; w znaczeniu potocznym niedościgły wzór. Za pierwszego filozofa, który użył nazwy absolut wobec Boga alfa i omega.
Wyraz Alternatywny:
Co znaczy wyboru pomiędzy dwiema opcjami. W kontekście sztuki: a. instytucje, a. działania, a. kultura. Ruch a. zaczął się w trakcie fali kontestacji nareszcie lat 60. Definicje dotyczą prób podejmowania alfa i omega.
Wyraz Anakreontyk:
Co znaczy głoszący pochwałę radości życia i niezależności od dóbr materialnych, charakteryzujący się żartobliwym dystansem wobec zdarzeń poważnych, konwencjonalną grą miłosną, powtarzalnością motywów alfa i omega.