Czy przydatne?

Co to jest Aleksandryn

Co oznacza ALEKSANDRYN: franc. wiersz klasyczny, 12-zgłoskowiec jambiczny, z akcentem kluczowym po 6. sylabie poprzedzającej średniówkę. Jego strukturalną zasadą metryczną jest zgodność akcentu ze znaczeniem. Forma ta nadaje się do wyrażania uczuć i narracyjnych opisów, czynów heroicznych. Po raz pierwszy pojawił się w XII w. w jednym z franc. poematów epickich, określanym mianem chanson de geste pt. Pielgrzymka Karola Wielkiego do Jerozolimy, świadomie jako typ strofy w eposie Historia Aleksandra Wielkiego Lamberta le Tort, napisanym w konwencji bajeczno-fantastycznej na temat dziejów króla. A. stał się oficjalną metodą franc. wiersza klasycznego, na przykład w Cydzie P. Corneillea; w literaturze pol. funkcję a. pełnił 13-zgłoskowiec

Czym jest aleksandryn znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Althe Pinakothek, Monachium:
Co znaczy Pinakoteki pochodzi ze zbiorów gromadzonych od XVI w. poprzez książąt z rodu Wittelsbachów, wzbogaconych poprzez stulecia; powstała w 1836 r. Muzeum jest w posiadaniu obrazów twórców takich, jak aleksandryn.
Wyraz Architektura:
Co znaczy kształtowania i organizowania przestrzeni w formach mających na celu zaspokojenie potrzeb materialnych i duchowych człowieka; dotyczy kształtowania budynku, jego otoczenia, układów przestrzennych aleksandryn.
Wyraz Absolutyzm:
Co znaczy uznające, iż wartości, na przykład dobro, piękno, prawda, mają charakter absolutny, tzn. niezmienny, niezależny ani od społeczeństwa, ani od jednostki; 2) wg Monteskiusza to ustalenie formy niczym aleksandryn.
Wyraz Akademizm:
Co znaczy w XIX w. w kręgu akademii sztuk pięknych, urzędowego mecenatu, oficjalnych salonów wystaw; 2) sztuka wyrastająca z akademickiej teorii sztuki i praktyki warsztatowej i wynikłych z nich reguł sztuki aleksandryn.
Wyraz Auden Wystan Hugh:
Co znaczy angielskiego:, pod koniec życia wykładowca na uniwersytecie w Oksfordzie; największa w okolicy T. S. Eliota indywidualność literaturze anglojęz. Niespokojna, poszukująca, osobowość twórcza - A aleksandryn.