Czy przydatne?

Co to jest Szkoła Aleksandryjska

Co oznacza ALEKSANDRYJSKA SZKOŁA: pierwsza uczelnia chrześc. na prawach akademickich założona w II w. w Aleksandrii. Kształciła teologów; jej artystami byli: Pantainos, Klemens Aleksandryjski i Orygenes. A.sz. stanowiła kluczowy ośrodek alegorycznej sposoby interpretacji Biblii, postulowała pojednanie kultury gr. i chrześc. wiary, przeciwstawiała się antiocheńskiej szkole, kładącej nacisk na literalną interpretację Biblii. A.sz. prowadzono wg programu opartego na klasycznym cyklu studiów filoz., uprawiano w niej działalność kaznodziejską, redagowano homilie, komentarze, listy, prowadzono dyskusje z żydami i heretykami, jej uczeni byli erudytami, ludźmi niezłomnej wiary i mistrzami starożytności chrześc

Czym jest aleksandryjska szkoła znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Autorskie Kino:
Co znaczy a.k. wylansowali krytycy i reżyserzy A. Bazin, F. Truffaut, J.L. Godard, J. Rivette skupieni wokół franc. miesięcznika Cahiers du Cinema . W l. 60. wywarło mocny wpływ na postęp kina artystycznego w aleksandryjska szkoła.
Wyraz Ariadny Nić:
Co znaczy wręczonych Tezeuszowi poprzez Ariadnę, dzięki którym powiodło mu się wydostać z labiryntu, przedtem pokonał tam potwora Minotaura, uwalniając w ten sposób Ateńczyków od ofiar składanych z dzieci aleksandryjska szkoła.
Wyraz Antyfraza:
Co znaczy wypowiedzenie, których sedno jest odwróceniem dosłownego znaczenia; realizacja ironii; celem a. jest wyolbrzymienie i wyszydzenie zazwyczaj negatywnej cechy, na przykład Lecz jesteś błyskawiczny! (w aleksandryjska szkoła.
Wyraz Antykadencja:
Co znaczy w wersie albo wypowiedzeniu pytającym; sygnał zawieszenia, który zapowiada dalszy ciąg myśli, na przykład Zabrałaś mi leksykon?; częściowe podwyższenie tonu nazywane jest półkadencją aleksandryjska szkoła.
Wyraz Apoftegmat:
Co znaczy powiedzenie, pouczająca przypowieść ( parabola), regularnie nawiązujące do przysłów; nazywany także facecją, anegdotą. Najstarszy zestaw a. pochodzi z I i II w. (Plutarch). Gatunek ten uprawiał aleksandryjska szkoła.