Czy przydatne?

Co to jest Alegoria

Co oznacza ALEGORIA: pojedynczy motyw albo rozbudowany zespół motywów (postać, wydarzenie, fabuła) w utworze lit. i dziele plastycznym, który poza znaczeniem dosłownym ma nadbudowane inne, ukryte, ważne dla interpretacji tego dzieła. A. różni od symbolu jednoznaczność rozumienia treści obrazu, może być ona elementem utworu lit. albo wypełniać go w całości, na przykład odmiana bajki. W lit. użytkowana już w starożytności, na przykład Prodikosa z Keos (V w. przed naszą erą) Herakles na rozdrożu przedstawia dwie piękne kobiety - alegorie Rozkoszy i Cnoty; od średniowiecza obraz kościotrupa z kosą stał się tradycyjną alegorią zgonu, na przykład
danse macabre, jako środek wyrazu użytkowana w renesansie, na przykład Boska Komedia Dantego czy Kazania sejmowe P. Skargi

Czym jest alegoria znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Antyfona:
Co znaczy gregoriańskiego; modlitwa (między innymi psalm) recytowana albo śpiewana na przemian poprzez chór i przewodnika albo poprzez dwa chóry; popularna od II w., do liturgii wprowadzona poprzez św alegoria.
Wyraz Aleatoryzm W Muzyce:
Co znaczy użytkowana w różnych technikach, polegająca na celowo nieprecyzyjnym określaniu obrazu dźwiękowego w partyturze, zakłada współdziałanie wykonawcy przy odtwarzaniu utworu muzycznego i udział alegoria.
Wyraz Antecedencja:
Co znaczy dramatycznych i narracyjnych zdarzenia poprzedzające rozpoczęcie akcji, bez których jej przebieg jest niezrozumiały. W dramacie a. może zawierać się w prologu bądź w monologach i dialogach postaci alegoria.
Wyraz Ariosto Ludovico:
Co znaczy dramaturg, komentator dzieł Dantego, znawca Petrarki i antyku. Próby poetyckie zaczął od naśladowania liryków z łaciny i sonetów Petrarki. Fascynację teatrem ujawnił jako autor komedii na wzór alegoria.
Wyraz Asturias Miguel Angel:
Co znaczy laureat Nagrody Nobla (1967). Przedstawiciel realizmu magicznego, którego twórczość wyrosła na gruncie kultury prekolumbijskiej. Mitologia i folklor Majów łączy się i przeplata z realizmem i alegoria.