Czy przydatne?

Co to jest Alegoria

Co oznacza ALEGORIA: pojedynczy motyw albo rozbudowany zespół motywów (postać, wydarzenie, fabuła) w utworze lit. i dziele plastycznym, który poza znaczeniem dosłownym ma nadbudowane inne, ukryte, ważne dla interpretacji tego dzieła. A. różni od symbolu jednoznaczność rozumienia treści obrazu, może być ona elementem utworu lit. albo wypełniać go w całości, na przykład odmiana bajki. W lit. użytkowana już w starożytności, na przykład Prodikosa z Keos (V w. przed naszą erą) Herakles na rozdrożu przedstawia dwie piękne kobiety - alegorie Rozkoszy i Cnoty; od średniowiecza obraz kościotrupa z kosą stał się tradycyjną alegorią zgonu, na przykład
danse macabre, jako środek wyrazu użytkowana w renesansie, na przykład Boska Komedia Dantego czy Kazania sejmowe P. Skargi

Czym jest alegoria znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Aragon Louis:
Co znaczy prozaik, eseista; zwolennik dadaizmu, współtwórca surrealizmu, którego istotę zaprezentował w debiutanckim tomie Ogień radości (1920), w powieści Paryski wieśniak (1926), esejach Fala snów (1924) i alegoria.
Wyraz Ateizm:
Co znaczy filoz. światopogląd negujący istnienie Boga, odrzucający wiarę w działanie sił nadprzyrodzonych; a. uznaje, iż świat został stworzony wskutek ewolucji. Zobacz panteizm, deizm alegoria.
Wyraz Augustynizm:
Co znaczy odwołująca się do św. Augustyna, głosząca przekonanie, iż Bóg jest powodem, ośrodkiem i celem wszystkiego; dzieje ludzkości są historią zmagań dwóch krajów: Bożego i ziemskiego; a. stał się alegoria.
Wyraz Afiks:
Co znaczy słowotwórcza wyrazu, dzięki której tworzone są nowe wyrazy albo ich formy gramatyczne. Odznacza się a. słowotwórcze, na przykład dom, dom-ek, stawiać, przed-stawiać, i a. fleksyjne, na przykład kot-a alegoria.
Wyraz Asylabizm:
Co znaczy zróżnicowana liczba sylab w wersach; występuje raczej w formach nienumerycznych, na przykład wierszach wolnych, tonicznych. Zobacz mechanizm wersyfikacji alegoria.