Czy przydatne?

Co to jest Albertusy

Co oznacza ALBERTUSY: utwory nurtu sowizdrzalsko-rybałtowskiego, spopularyzowane w XVII w., gdzie klecha Albertus prowadził zabarwiony satyrą dialog. Przedmioty groteski w sposobie przedstawiania ówczesnej rzeczywistości, ośmieszanie pozorów, krytyka głupoty i nadużyć są tematem popularnego utworu tego typu - Wyprawy plebańskiej (1590). Inne a. to: Rozmowa Plebana z Panem o wojnie na czasy teraźniejsze, Albertus z wojny, Komedia rybałtowska. W momencie kontrreformacji w serii a. Plebana i Klechę zastąpiły postacie Ministra i syna Matyjasa: Wyprawa Ministra na wojnę do Inflant; Walna wyprawa do Włoch ministrów na wojnę, Zwrócenie Matyjasza z Podola. Ponownie, aczkolwiek w zmienionej formie, utwory tego typu pojawiły się w polskiej lit. XIX w., potem w nurcie ludowym

Czym jest albertusy znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Ateizm:
Co znaczy filoz. światopogląd negujący istnienie Boga, odrzucający wiarę w działanie sił nadprzyrodzonych; a. uznaje, iż świat został stworzony wskutek ewolucji. Zobacz panteizm, deizm albertusy.
Wyraz Aktorska Sztuka:
Co znaczy widowiskowej polegająca na tworzeniu postaci scenicznej w teatrze, filmie, telewizji (także w radiu). Aktor może posłużyć się tekstem, mimiką, gestem, ruchem, charakteryzacją, kostiumem, a w albertusy.
Wyraz Areopag:
Co znaczy Atenach poświęcone bogu wojny i Eryniom. Tam obradowała najdawniejsza porada państwowa, mająca do V w. przed naszą erą najwyższą władzę polit. i sądową. Dziś a. znaczy grono osób rozstrzygających albertusy.
Wyraz Antyteza:
Co znaczy sprzecznych znaczeniowo wyrażeń albo wypowiedzeń w celu zaskoczenia, zdziwienia, wywołania refleksji; rodzaj gry słów; bazuje na oryginalnych skojarzeniach, na przykład I wyszedłeś, jasny synku, z albertusy.
Wyraz Atlant:
Co znaczy architektoniczna w formie stojącej, klęczącej albo siedzącej postaci mężczyzny (atlant, gigant, teleman) albo kobiety (kariatyda, kanefora), wspierającej głową, rękami, koszem albo dźwigającej na albertusy.