Czy przydatne?

Co to jest Alba

Co oznacza ALBA: pieśń jutrzenna, gatunek liryki średniowiecznej. Poranny okrzyk strażnika "alba" w Prowansji X w. stał się elementem pieśni rycerskiej w ówczesnej i nieco późniejszej Europie. W najwyższym stopniu popularne a. miały miłosny charakter, a ich treść stanowiły liryczne dialogi rozstających się o świcie kochanków. Odmianą pieśni jutrzennej w Polsce stał się hejnał

Czym jest alba znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Alegoreza:
Co znaczy interpretacji tekstu oparta na założeniu, iż prócz sensu dosłownego ma on ukryty sedno właściwy. Użytkowana jest zarówno wobec pojedynczych wyrazów, jak i złożonych wypowiedzi narracyjno-fabularnych alba.
Wyraz Alfabety Słowiańskie:
Co znaczy najstarszy a.s. zastąpiony cyrylicą; 2) cyrylica (od imienia św. Cyryla) - alfabetyczne pismo słowiańskie oparte na majuskule, powstałe w Bułgarii na przełomie IX i X w., stosowane w części zabytków alba.
Wyraz Aragon Louis:
Co znaczy prozaik, eseista; zwolennik dadaizmu, współtwórca surrealizmu, którego istotę zaprezentował w debiutanckim tomie Ogień radości (1920), w powieści Paryski wieśniak (1926), esejach Fala snów (1924) i alba.
Wyraz Annały:
Co znaczy forma historiograficzna, podająca główne wydarzenia w porządku chronologicznym, regularnie bez dbałości o formę lit. Stosowano a. w krajach starożytnych, rozpowszechniły się w średniowieczu jako alba.
Wyraz Abstrakcyjny Dowcip:
Co znaczy albo zjawisk niedorzecznie kojarzonych, wbrew wszelkim logicznym zależnościom, określany odmiennie jako czysty nonsens albo pure nonsense (z angielskiego:); typowy dla surrealizmu, w lit. pol alba.