Czy przydatne?

Co to jest Motywy Akwatyczne

Co oznacza AKWATYCZNE MOTYWY: motywy znaczeniowo powiązane z żywiołem wodnym (jeziora, źródełka, rzeki, morze), szczególnie używane w XIX-wiecznej literaturze pod wpływem romantycznego uznania niezależności fenomenów natury od człowieka. W sentymentalizmie stanowiły nastrojowy pejzaż, na tle którego spotykali się kochankowie; w romantyzmie obecne w twórczości A. Mickiewicza, między innymi w liryku Żeglarz (1821). Jeziora w literaturze były składnikiem ludowej wyobraźni, przestrzenią działania mocy tajemnych, objawiających się pod postacią nimf, zjaw i upiorów, na przykład w Balladach i romansach jako strażnicy ludowej moralności (Świtezianka) pocieszały i broniły dotkniętych nieszczęściem (Rybka), strzegły mitu narodowego (Świteź), wabiły czasem obietnicą miłości albo straszyły groźbą zgonu objawiając potęgę i niepoznawalność natury. Gopło obecne było w mitach i legendach, na przykład w wierszu Do Gopła W. Pola, w dramatach: Balladyna i Lilla Weneda J. Słowackiego, w powieści Stara baśń J.I. Kraszewskiego; jeziora górskie w literaturze A. Asnyka. Rzeki jako wody "żywe", płynące, pełniły funkcję oczyszczającą i ożywczą, odradzały ziemię ojczystą stając się gwarantem życia. Taką rolę odgrywał Niemen u A. Mickiewicza czy E. Orzeszkowej, Ikwa u J. Słowackiego, Wisła u W. Pola. Morze łączyło się z doznaniem potęgi żywiołu, objawiającego swą nieskończoność, przestrzeni przeżywania wzniosłych uczuć, synonimu wolności i niezależności, na przykład w tryptyku morskim Sonetów krymskich A. Mickiewicza (Cisza morska, Żegluga, Burza), w hymnie J. Słowackiego Smutno mi, Boże i w Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu

Czym jest akwatyczne motywy znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Absolutna Muzyka:
Co znaczy XIX w. na oznaczenie muzyki wolnej od treści narracyjnych, poetyckich, odnosi się w zasadzie tylko do muzyki instrumentalnej bez sugestii treściowych i bez programu ideowego czy nawet bez określonego akwatyczne motywy.
Wyraz Auderska Halina:
Co znaczy autorka słuchowisk radiowych, publicystka, leksykograf. Debiutowała w 1928 r. opowiadaniem Zemsta, w latach 1930-39 drukowała reportaże i felietony w Kurierze Warszawskim pod pseudonim Albatros akwatyczne motywy.
Wyraz Amulet:
Co znaczy zapewniać ludziom ochronę zawieszane na szyi albo wkładane zmarłym do grobu. Na przykład w staroegipskiej Księdze umarłych zachowały się formuły, których recytacja nadawała a. moc tajemną. Głównym a akwatyczne motywy.
Wyraz Antyutopia:
Co znaczy zazwyczaj utwór fabularny przedstawiający nadmiernie zorganizowaną społeczność przyszłości, rządzoną poprzez dyktaturę, kontrolowaną poprzez totalitaryzm niszczący wolę, indywidualność i akwatyczne motywy.
Wyraz Arystoteles Ze Stagiry:
Co znaczy nauczyciel Aleksandra Macedońskiego, założyciel szkoły filoz. zwanej Likejonem, jej uczniów nazwano perypatetykami (gr. peripatetikos = przechadzający się), bo edukacja odbywała się w czasie spacerów akwatyczne motywy.