Czy przydatne?

Co to jest Akwarela

Co oznacza AKWARELA: 1) farba o spoiwie rozpuszczalnym w wodzie (na przykład guma arabska), nieodporna na światło i niekryjąca; 2) wielobarwny albo jednobarwny obraz malowany farbami akwarelowymi albo tuszem (na przykład sepią) i lawowany a.; 3) metoda malarska wymagająca dużej precyzji, polegająca na malowaniu a. farbami wodnymi na podłożu (pergamin, papier, jedwab, kość słoniowa), którego kolor prześwieca poprzez pigment; znana w starożytności, w średniowieczu użytkowana w iluminacji, w renesansie służyła do wykonywania szkiców, od XVII w. jako metoda samodzielna. Zobacz także grafika

Czym jest akwarela znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Arystofanes Z Aten:
Co znaczy przedstawiciel komedii staroattyckiej (satyra polityczna, pamflet społ.), prześmiewca sofistów i nauk Sokratesa; zachowało się powyżej 11 z 40 utworów A., które współcz. stanowią źródło badań nad jęz akwarela.
Wyraz Alfabet Muzyczny:
Co znaczy 8 (początkowo 7) liter z łaciny, którymi znaczy się w obrębie oktawy następne dźwięki skali diatonicznej. Jest związany z notacjami adaptującymi pismo literowe do celów muzycznych. Wywodzi się z akwarela.
Wyraz Aragon Louis:
Co znaczy prozaik, eseista; zwolennik dadaizmu, współtwórca surrealizmu, którego istotę zaprezentował w debiutanckim tomie Ogień radości (1920), w powieści Paryski wieśniak (1926), esejach Fala snów (1924) i akwarela.
Wyraz Aryman:
Co znaczy zła, ciemności i zniszczenia; duch-niszczyciel, wódz demonów, odpowiednik chrześc. Szatana. Przeciwieństwem A. jest Ormuzd (Spenta Minju) - duch-stworzyciel, bóg dobra i światłości; wedle wierzeń ma akwarela.
Wyraz Alfabety Słowiańskie:
Co znaczy najstarszy a.s. zastąpiony cyrylicą; 2) cyrylica (od imienia św. Cyryla) - alfabetyczne pismo słowiańskie oparte na majuskule, powstałe w Bułgarii na przełomie IX i X w., stosowane w części zabytków akwarela.