Czy przydatne?

Co to jest Akwatinta I Akwaforta

Co oznacza AKWAFORTA I AKWATINTA: podobne techniki graficzne należące do druków wklęsłych; obie polegają na trawieniu płyty metalowej, przeważnie miedzianej, kwasem azotowym. W akwaforcie na płycie metalowej, pokrytej odpornym na kwas werniksem, igłą zdrapuje się werniks odsłaniając metal; kreski tworzą rodzaj rysunku. Odbitki wykonuje się na mokrym papierze dzięki prasy. Płytę można trawić wielokrotnie dla powiększenia intensywności kreski (tak zwany dotrawianie). Tą techniką graficzną chętnie posługiwali się na przykład Rembrandt, K. Brandel, J. Pankiewicz. W akwatincie elementami kompozycji są plamy. Płytę metalową pokrywa się pyłem kalafonii, który po podgrzaniu tworzy b. drobne przylegające do podłoża drobinki. Kompozycje wykonuje się wielokrotnie przesłaniając i zanurzając płytę w kwasowej kąpieli. Przy akwatincie barwnej stosuje się kilka płyt. Do najwybitniejszych artystów stosujących tę technikę należał F. Goya. Zobacz także grafika

Czym jest akwaforta i akwatinta znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Adorno Theodor Wiesengrund:
Co znaczy filozof niem., przedstawiciel tak zwany frankfurckiej szkoły filoz.-socjologicznej; socjolog, kompozytor, zwolennik i teoretyk tak zwany wiedeńskiej szkoły dodekafonicznej, uczeń A. Berga. Jest akwaforta i akwatinta.
Wyraz Antropologia:
Co znaczy znaczeniu edukacja o człowieku; dzisiaj a. ustala się dyscyplinę, która obejmuje tradycyjnie etnografię i etnologię; historycznie terminem tym określano różne edukacji, na przykład w XIX w. a akwaforta i akwatinta.
Wyraz Arkadia:
Co znaczy starożytnej Grecji na Peloponezie zamieszkała poprzez ubogich pasterzy; w rzeczywistości kamienista kraina, porośnięta skąpą roślinnością, zamieszkała poprzez barbarzyńców wrogo nastawionych do akwaforta i akwatinta.
Wyraz Ateneum:
Co znaczy wydawany w Warszawie (1876-1901), wzorowany na franc. Revue des Deux Mondes , zał. poprzez W. Spasowicza i A. Pawińskiego; redaktorami pisma byli między innymi P. Chmielowski i I. Chrzanowski akwaforta i akwatinta.
Wyraz Aleksandryn:
Co znaczy klasyczny, 12-zgłoskowiec jambiczny, z akcentem kluczowym po 6. sylabie poprzedzającej średniówkę. Jego strukturalną zasadą metryczną jest zgodność akcentu ze znaczeniem. Forma ta nadaje się do akwaforta i akwatinta.