Czy przydatne?

Co to jest Sztuka Aktorska

Co oznacza AKTORSKA SZTUKA: tematyka sztuki widowiskowej polegająca na tworzeniu postaci scenicznej w teatrze, filmie, telewizji (także w radiu). Aktor może posłużyć się tekstem, mimiką, gestem, ruchem, charakteryzacją, kostiumem, a w pierwszej kolejności, zwł. współcześnie, wiedzą psychologiczną, socjalną i tym podobne W filmie, telewizji a.sz. jest uzależniona od techniki, a o ostatecznym kształcie roli decydują robota kamery i montaż. W tradycji europ. początkowo związana z obrzędami kultowymi - w starożytnej Grecji związana z teatrem, cieszyła się społ. akceptacją; w starożytnym Rzymie uległa zdegradowaniu; dzięki Molierowi nastąpił przyrost pozycji aktorów, na scenie pojawiły się kobiety. A.sz. jako twórczość artystyczna zaczęła być pojmowana w XIX w., w XX w. podlegała różnym przemianom. Zobacz także K. Stanisławski, E.G. Craig, W.E. Meyerhold, B. Brecht, A. Appia, A. Artaud, J. Grotowski, Living Theatre

Czym jest aktorska sztuka znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Andersen Hans Christian:
Co znaczy prozaik, pisarz i dramaturg. Debiutował zbiorem opowiadań Młodzieńcze próby (1822), a jako dramaturg sztuką Miłość na Wieży Mikołaja (1829). Dla teatru napisał powyżej 30 utworów. Sławę przyniosły mu aktorska sztuka.
Wyraz Artykulacja:
Co znaczy pozycja narządów mowy; produkowanie i różnicowanie głosek z racji na sposób (typ układu narządów mowy, na przykład zwarcie, szczelinowość, nosowość) i miejsce (region największego zbliżenia narządów aktorska sztuka.
Wyraz Archetyp:
Co znaczy filozofii C.G. Junga a. są pradawnymi obrazami symbolicznymi, które należą do dziedzictwa ludzkości i funkcjonują w nieświadomości zbiorowej. Wyrażają się w mitach, legendach, regularnie z wyjątkiem aktorska sztuka.
Wyraz Antytrynitarze:
Co znaczy nurtu doktrynalnego w obrębie chrześcijaństwa przeciwni dogmatowi Trójcy Św.; nie uznawali boskiej istoty Chrystusa i Ducha Św.; w Polsce (XVI-XVII w.) skrajny odłam reformacji - bracia polscy aktorska sztuka.
Wyraz Aliteracja:
Co znaczy albo ekipy głosek w sąsiadujących ze sobą słowach tekstu poetyckiego. Jej celem jest dynamizacja nazywanej czynności albo intensywności emocjonalnej przeżyć podmiotu lirycznego. Nagromadzenie tego aktorska sztuka.