Czy przydatne?

Co to jest Akt

Co oznacza AKT: 1) w filoz. urzeczywistnienie możliwości istnienia, wg tomizmu dokonuje się poprzez połączenie materii z metodą; 2) w psychologii czynność psychiczna, czyste przeżycie; kolokwialnie działanie; 3) w lit. - część utworu dramatycznego albo spektaklu obejmująca fragment akcji, uzasadniona konstrukcyjnie całość kompozycyjna; 4) w sztukach plastycznych - przedstawienie nagiej postaci ludzkiej; może być samodzielnym tematem albo fragmentem określonej kompozycji; występował już w sztuce paleolitu, dostępny w sztuce starożytnej, gr. i rzym., renesansowej, w sztuce baroku i nowoczesnej

Czym jest akt znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Arabeska:
Co znaczy geometryczny, ornamentowy motyw roślinny złożony z kwiatów, pąków, owoców, liści rozwijających się pośród linii tworzących pnącza, pędy, gałązki; a. wywodzi się ze sztuki antycznej i akt.
Wyraz Aojdowie:
Co znaczy wędrowni pieśniarze w przedhomerowej Grecji, którzy na dworach możnowładców, przy dźwiękach kitary albo formingi, opiewali bohaterskie gesty akt.
Wyraz Antytrynitarze:
Co znaczy nurtu doktrynalnego w obrębie chrześcijaństwa przeciwni dogmatowi Trójcy Św.; nie uznawali boskiej istoty Chrystusa i Ducha Św.; w Polsce (XVI-XVII w.) skrajny odłam reformacji - bracia polscy akt.
Wyraz Anamorfoza:
Co znaczy konstruowania obrazów w zniekształconej perspektywie, która ma dezorientować obserwatora, pozwalając na rozpoznanie przedmiotu dopiero po odkryciu właściwego punktu widzenia, zazwyczaj znacząco akt.
Wyraz Antropologia Kulturowa:
Co znaczy człowieka i różnych grup etnicznych, zwł. pierwotnych; metody zachowania się, wytwory działalności; obejmuje etnografię i etnologię, językoznawstwo, bada różnorodność kultur poprzez analizę i akt.