Czy przydatne?

Co to jest Akcent

Co oznacza AKCENT: zdarzenie fonetyczne, opierające na mocniejszym wymówieniu jednej z sylab w wyrazie albo jednego z wyrazów w wypowiedzeniu. We współczesnym jęz. pol. akcent jest dynamiczny, o zwiększonej sile głosu, i stały, tzn. pada na drugą sylabę od końca, na przykład akademicki, różowy, muzyka; z racji na funkcję ekspresywną wypowiedzenia rozróżniamy a. wyrazowy, zdaniowy, wyrazów złożonych, zestrojowy, wczesny, kluczowy, poboczny, logiczny, toniczny, paraksytoniczny, swobodny, ruchomy, stały (w dialektach)

Czym jest akcent znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Antypowieść:
Co znaczy powieści zapoczątkowany we Francji w latach 50. XX w. Termin zastosował J. P. Sartre (wstęp do Portretu nieznajomego N. Sarraute, 1947); prekursorami byli N. Sarraute, S.Beckett, J. Cayrol; a. neguje akcent.
Wyraz Anegdota:
Co znaczy z wyrazistą pointą, żartobliwe, satyryczne, refleksyjne, przedstawiające epizod z życia znanej postaci współcz. albo hist.; gat. prozy narracyjnej, żyjący w tradycji pisanej i ustnej. Prototypem akcent.
Wyraz Abe Kobo, Właśc. Abe Kimifusa:
Co znaczy przedstawiciel awangardy lit., autor powieści Kobieta z wydm (1962), dramatów, między innymi Ja jestem duchem (1958), Przyjaciele (1967), i scenariuszy filmowych. W jego twórczości widoczne są wpływy akcent.
Wyraz Autobiografia:
Co znaczy prezentuje swoje życie, światopogląd. Relacyjny charakter a. skupia się na wewn. przeżyciach, odczuciach, refleksjach autora nad koncepcjami nauk., artystycznymi, rel. albo filoz., a fakty ulegają akcent.
Wyraz Ars Poetica:
Co znaczy rozprawa o literaturze, o normach komponowania utworów, adresowana do artystów. Wywodzi się z antyku, gdzie poezję traktowano jako sztukę, której można się nauczyć poprzez poznanie regulaminów. A.p akcent.