Czy przydatne?

Co to jest Akcent

Co oznacza AKCENT: zdarzenie fonetyczne, opierające na mocniejszym wymówieniu jednej z sylab w wyrazie albo jednego z wyrazów w wypowiedzeniu. We współczesnym jęz. pol. akcent jest dynamiczny, o zwiększonej sile głosu, i stały, tzn. pada na drugą sylabę od końca, na przykład akademicki, różowy, muzyka; z racji na funkcję ekspresywną wypowiedzenia rozróżniamy a. wyrazowy, zdaniowy, wyrazów złożonych, zestrojowy, wczesny, kluczowy, poboczny, logiczny, toniczny, paraksytoniczny, swobodny, ruchomy, stały (w dialektach)

Czym jest akcent znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Adam I Ewa:
Co znaczy judeochrześc. pierwsi ludzie, rodzice rodu ludzkiego. Wg Biblii (Rdz 1,1 - 2,4) Bóg stworzył z mułu na swe podobieństwo - mężczyznę Adama i tchnął w niego życie. By nie czuł się samotny, wyjął z akcent.
Wyraz Anouilh Jean:
Co znaczy Odsłania niekorzystne strony ludzkiej egzystencji aktualizując tematy antyczne (Eurydyka, Antygona, Medea). W pisarstwie A. dominuje kilka stałych motywów: klęska miłości, zwątpienie w sposobność akcent.
Wyraz Apologia:
Co znaczy w piśm. rel.-prawniczym mowa wygłaszana albo napisana; obrona przed zarzutami i pochwała osoby, zasady, dzieła, instytucji albo światopoglądu, na przykład Obrona Sokratesa Platona akcent.
Wyraz Anioł Ślązak, Angelus Silesius, Właśc. Jan Scheffler:
Co znaczy Ur. we Wrocławiu; po studiach na uniwersytetach w Strasburgu, Lejdzie i Padwie powrócił do rodzinnego miasta, tu umarł, jego szczątki spoczywają w podziemiach kościoła Św. Macieja. Wiersze akcent.
Wyraz Antropologia Kulturowa:
Co znaczy człowieka i różnych grup etnicznych, zwł. pierwotnych; metody zachowania się, wytwory działalności; obejmuje etnografię i etnologię, językoznawstwo, bada różnorodność kultur poprzez analizę i akcent.