Czy przydatne?

Co to jest Zamojska Akademia

Co oznacza AKADEMIA ZAMOJSKA: szkoła wyższa w Zamościu zał. poprzez kanclerza J. Zamoyskiego, miała kształcić światłych obywateli państwa. Do jej organizacji przyczynił się Sz. Szymonowic; pierwszym rektorem był M. Stefanowicz, a wykładano w niej: prawo, fizykę, medycynę, matematykę, metafizykę, filozofię, logikę i retorykę. W poł. XVII w. dominowały wykłady z teologii, a uczelnia coraz wyraźniej upadała. Próby podniesienia rangi A.Z. zostały przerwane w okresie pierwszego rozbioru Polski, a pozbawiona środków utrzymania wkrótce przestała funkcjonować

Czym jest Akademia Zamojska znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Anioł Ślązak, Angelus Silesius, Właśc. Jan Scheffler:
Co znaczy Ur. we Wrocławiu; po studiach na uniwersytetach w Strasburgu, Lejdzie i Padwie powrócił do rodzinnego miasta, tu umarł, jego szczątki spoczywają w podziemiach kościoła Św. Macieja. Wiersze akademia zamojska.
Wyraz Alokucja:
Co znaczy przemowa o charakterze uroczystym; zwrot rozpoczynający przemowę akademia zamojska.
Wyraz Allonim:
Co znaczy lit.; bazuje na zastosowaniu poprzez autora nazwiska innej, współcześnie żyjącej osoby (na przykład Z. Krasiński wydał swe utwory pod nazwiskiem piszącego przyjaciela i wydawcy K. Gaszyńskiego akademia zamojska.
Wyraz Akademia Rakowska:
Co znaczy braci polskich działająca w Rakowie, przygotowywała do praktycznego życia, uczyła tolerancji wyznaniowej. Program kształcenia obejmował podstawy nauk przyrodniczych: matematykę, geografię, historię akademia zamojska.
Wyraz Asylabizm:
Co znaczy zróżnicowana liczba sylab w wersach; występuje raczej w formach nienumerycznych, na przykład wierszach wolnych, tonicznych. Zobacz mechanizm wersyfikacji akademia zamojska.