Czy przydatne?

Co to jest Platońska Akademia

Co oznacza AKADEMIA PLATOŃSKA: szkoła filoz. założona poprzez Platona w gaju Akademosa niedaleko Aten; oprócz filozofii zajmowano się w niej między innymi matematyką i astronomią. W hist. szkoły odznacza się 3 okresy: początki nazwane starą A. obejmują czas wykładów Platona i jego bezpośrednich następców zainteresowanych dodatkowo elementami pitagorejskimi i metafizycznymi i etyką; od III w. przed naszą erą działała tak zwany Średnia A., której znakomitymi przedstawicielami byli między innymi Arkesilaos i Karneades pozostający pod wpływem sceptycyzmu; od II w. przed naszą erą funkcjonowała Nowa A., której zróżnicowane kierunki rozwoju bardzo wyraźnie uwidoczniły się w poglądach jej przedstawicieli, na przykład Filona z Laryssy czy Antiocha z Askalonu.
W V w. n.e. A.P. uległa mistycznym wpływom edukacji Plotyna, a 100 lat potem edyktem cesarza Justyniana została zamknięta

Czym jest Akademia Platońska znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Ad Fontes:
Co znaczy renes. hasło powrotu do starożytnych korzeni wiedzy; pojmowanie antyku jako punktu odniesienia przy ocenie roli sztuki, edukacji, literatury, ludzkich postaw akademia platońska.
Wyraz Architektura W Polsce:
Co znaczy zabytkami a. preromańskiej są ślady z X w. odkryte na wzgórzu Salwator w Krakowie, resztki rotundy Św. Feliksa na Wawelu, ruiny na Ostrowie Lednickim k. Gniezna. A. romańska rozprzestrzeniła się w XI akademia platońska.
Wyraz Antropologia Kulturowa:
Co znaczy człowieka i różnych grup etnicznych, zwł. pierwotnych; metody zachowania się, wytwory działalności; obejmuje etnografię i etnologię, językoznawstwo, bada różnorodność kultur poprzez analizę i akademia platońska.
Wyraz Augustynizm:
Co znaczy odwołująca się do św. Augustyna, głosząca przekonanie, iż Bóg jest powodem, ośrodkiem i celem wszystkiego; dzieje ludzkości są historią zmagań dwóch krajów: Bożego i ziemskiego; a. stał się akademia platońska.
Wyraz Atma:
Co znaczy Szymanowskiego w Zakopanem przy ul. Kasprusie 19, gdzie mieszkał w latach 1930-35; gośćmi A. byli między innymi Z. Uniłowski, J. Lechoń, M. Choromański, Z. Nałkowska, S. I. Witkiewicz, J akademia platońska.