Czy przydatne?

Co to jest Aglutynacja

Co oznacza AGLUTYNACJA: jeden ze sposobów jęz. wykorzystywanych do tworzenia form gramat., opierający na zestawianiu, dołączaniu do rdzenia afiksów, z których każdy pełni tylko jedną, stałą funkcję gramat., na przykład w formach typu czyta-ł-aby, czy-ta-l-i-aby sufiks -ł-:-l- znaczy czas przeszły, -i- znaczy liczbę mnogą, a -aby tryb przypuszczający. Do języków, gdzie
a. jest kluczowym metodą tworzenia form gramat., należą między innymi turecki, suahili (język z rodz. bantu stosowany w Afryce Wsch.)

Czym jest aglutynacja znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Aramejski:
Co znaczy zach.-semickich stosowany od 300 r. przed naszą erą do 600 r. n.e., wyparty poprzez jęz. arabskie; gł. odmianami a. są 1) wsch.aram. (babiloński, mandejski, syryjski, talmandyczny targuujm), 2) zach aglutynacja.
Wyraz Ateizm:
Co znaczy filoz. światopogląd negujący istnienie Boga, odrzucający wiarę w działanie sił nadprzyrodzonych; a. uznaje, iż świat został stworzony wskutek ewolucji. Zobacz panteizm, deizm aglutynacja.
Wyraz Autonomia Sztuk:
Co znaczy Ogromnej Reformy Teatru jedno z głównych założeń reformatorów ( E. Craiga, A. Appii) postulujących autonomiczność sztuki teatru (niezależność od dramaturgii i innych ograniczeń) i reżysera jako aglutynacja.
Wyraz Angielscy Młodzi Gniewni:
Co znaczy kinie brytyjskim lat 50. i 60. charakteryzujący się tematyką dotyczącą kontrowersyjnej problematyki współczesnej; odrzuca tradycję i historię. Główni przedstawiciele: pisarze - J.Osborne, K.Tynan, K aglutynacja.
Wyraz Aforyzm:
Co znaczy zdanie wyrażające prawdę o charakterze ogólnym. Na odbiorcę oddziałuje oryginalnością, a zarazem wyrazistością spostrzeżenia, błyskotliwym sformułowaniem, na przykład Błądzić jest rzeczą ludzką. A aglutynacja.