Czy przydatne?

Co to jest Aforyzm

Co oznacza AFORYZM: sentencja, zwięzłe zdanie wyrażające prawdę o charakterze ogólnym. Na odbiorcę oddziałuje oryginalnością, a zarazem wyrazistością spostrzeżenia, błyskotliwym sformułowaniem, na przykład Błądzić jest rzeczą ludzką.
A. może być samodzielnym utworem lit., elementem innej całości albo także powiedzeniem funkcjonującym z wyjątkiem autorskiego kontekstu. W polskiej lit.
a. występuje między innymi w XVI-wiecznych zbiorach apoftegmatów, współcześnie w twórczości S.J. Leca. Mistrzami a. byli moraliści franc. XVII i XVIII w

Czym jest aforyzm znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Ars Poetica:
Co znaczy rozprawa o literaturze, o normach komponowania utworów, adresowana do artystów. Wywodzi się z antyku, gdzie poezję traktowano jako sztukę, której można się nauczyć poprzez poznanie regulaminów. A.p aforyzm.
Wyraz Architektury Style:
Co znaczy badaniach sztuki służy porządkowaniu i klasyfikacji zjawisk łącząc dzieła charakteryzujące się podobnymi cechami, odznaczające się wspólnymi jakościami stylist. Styl w architekturze znaczy cechy aforyzm.
Wyraz Aglutynacja:
Co znaczy jęz. wykorzystywanych do tworzenia form gramat., opierający na zestawianiu, dołączaniu do rdzenia afiksów, z których każdy pełni tylko jedną, stałą funkcję gramat., na przykład w formach typu czyta-ł aforyzm.
Wyraz Artykulacja:
Co znaczy pozycja narządów mowy; produkowanie i różnicowanie głosek z racji na sposób (typ układu narządów mowy, na przykład zwarcie, szczelinowość, nosowość) i miejsce (region największego zbliżenia narządów aforyzm.
Wyraz Absurd:
Co znaczy zdanie, lecz także i przypadek w oczywisty sposób nieprawdziwe; świadomy zabieg lit. pozwalający określić myśli autora i ideę utworu. Istotny obiekt konstrukcyjny groteski wiążącej się z awangardą aforyzm.