Czy przydatne?

Co to jest Afiksacja

Co oznacza AFIKSACJA: tworzenie wyrazów pochodnych poprzez dodawanie afiksów (formantów) do wyrazów fundamentalnych. Zobacz rodzina wyrazów

Czym jest afiksacja znaczenie w Słownik pisownia A .


Wyraz anegdota
Co znaczy krótkie opowiadanie z wyrazistą pointą, żartobliwe, satyryczne, refleksyjne, przedstawiające epizod z życia znanej postaci współcz. albo hist.; gat. prozy.
Wyraz antytrynitarze
Co znaczy przedstawiciele nurtu doktrynalnego w obrębie chrześcijaństwa przeciwni dogmatowi Trójcy Św.; nie uznawali boskiej istoty Chrystusa i Ducha Św.; w Polsce (XVI.
Wyraz apoftegmat
Co znaczy zwięzłe, dobitne powiedzenie, pouczająca przypowieść ( parabola), regularnie nawiązujące do przysłów; nazywany także facecją, anegdotą. Najstarszy zestaw a.
Wyraz Abraham
Co znaczy syn Tarego, protoplasta i patriarcha narodu izraelskiego. Bóg zawarł z nim przymierze, obiecując, iż będzie mu błogosławił w zamian za wierność i posłuszeństwo.
Wyraz Artaud Antonin
Co znaczy franc. pisarz, aktor, teoretyk teatru; artysta koncepcji teatru okrucieństwa, w młodości związany z surrealistami; odwoływał się do sztuki rytuału, magii i.