Czy przydatne?

Co to jest Wiesengrund Theodor Adorno

Co oznacza ADORNO THEODOR WIESENGRUND: estetyk muzyki, filozof niem., przedstawiciel tak zwany frankfurckiej szkoły filoz.-socjologicznej; socjolog, kompozytor, zwolennik i teoretyk tak zwany wiedeńskiej szkoły dodekafonicznej, uczeń A. Berga. Jest autorem dzieł z zakresu filozofii i estetyki muzyki Filozofia nowej muzyki, zbiorów esejów Sztuka i sztuki, Dialektyka niekorzystna. Był doradcą T. Manna w sprawach muzycznych Doktora Faustusa. Wywarł wielki wpływ na inteligencję europ. lat 50. i 60., reprezentował typ twórcy zmuszającego do ciągłych przemyśleń, tworzącego "dzieło nie do odgadnięcia". Stworzył styl eseistyczny z celnymi sformułowaniami przypominającymi aforyzmy
Wyraz Agnostycyzm:
Co znaczy głoszące niemożność poznania rzeczywistości pozazmysłowej; znaczy odrzucenie poznawalności bytów niematerialnych, rezygnację z metafizyki jako edukacji, zwłaszcza zaś uznanie rozumowego poznania Boga adorno theodor wiesengrund co to jest.
Wyraz Art Brut, Sztuka Surowa:
Co znaczy wykorzystuje materiały naturalne, na przykład liście, kawałki drewna, piasek zmieszany z farbą, etc adorno theodor wiesengrund definicja.
Wyraz Apologeci:
Co znaczy pisarze chrześc. żyjący w II i III w., którzy w swych utworach bronili religii przed oskarżeniami przeciwników adorno theodor wiesengrund co znaczy.
Wyraz Analiza Utworu Literackiego:
Co znaczy z metod analizy chemicznej. W nauce o lit. a. - rozłożenie, podział, opis struktury i funkcji poszczególnych przedmiotów na pewne jednorodne przedmioty konkretnego utworu lit.: słowa, zdania, wersy adorno theodor wiesengrund słownik.
Wyraz Auden Wystan Hugh:
Co znaczy angielskiego:, pod koniec życia wykładowca na uniwersytecie w Oksfordzie; największa w okolicy T. S. Eliota indywidualność literaturze anglojęz. Niespokojna, poszukująca, osobowość twórcza - A adorno theodor wiesengrund znaczenie.

Czym jest Adorno Theodor Wiesengrund znaczenie w Słownik pisownia A .

  • Dodano:
  • Autor: