Czy przydatne?

Co to jest Adideacja

Co oznacza ADIDEACJA: tworzenie nowego wyrazu przez przekształcenie fonetyczne danego na wzór innego, obcego etymologicznie. Zabieg stylistyczny mający na celu nacechowanie emocjonalne, regularnie daje sukces komiczny bądź ironiczny, na przykład ponureska = ponura humoreska

Czym jest adideacja znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Ars Moriendi:
Co znaczy refleksja nad śmiercią towarzysząca człowiekowi w wędrówce poprzez życie, rozwijana raczej poprzez Ojców Kościoła; w średniowieczu upowszechniły się praktyczne podręczniki dobrego umierania; w lit adideacja.
Wyraz Autorskie Kino:
Co znaczy a.k. wylansowali krytycy i reżyserzy A. Bazin, F. Truffaut, J.L. Godard, J. Rivette skupieni wokół franc. miesięcznika Cahiers du Cinema . W l. 60. wywarło mocny wpływ na postęp kina artystycznego w adideacja.
Wyraz Auderska Halina:
Co znaczy autorka słuchowisk radiowych, publicystka, leksykograf. Debiutowała w 1928 r. opowiadaniem Zemsta, w latach 1930-39 drukowała reportaże i felietony w Kurierze Warszawskim pod pseudonim Albatros adideacja.
Wyraz Arystoteles Ze Stagiry:
Co znaczy nauczyciel Aleksandra Macedońskiego, założyciel szkoły filoz. zwanej Likejonem, jej uczniów nazwano perypatetykami (gr. peripatetikos = przechadzający się), bo edukacja odbywała się w czasie spacerów adideacja.
Wyraz Asonans:
Co znaczy rym nieprecyzyjny; bazuje na zgodności tylko samogłosek w sylabie; na przykład plama - trawa, luzem - strudze. Zobacz konsonans adideacja.