Czy przydatne?

Co to jest Adaptacja

Co oznacza ADAPTACJA: opracowanie, przystosowanie na potrzeby teatru albo filmu tekstu niedramatycznego, na przykład powieści; a. filmowa: rodzaj przekładu tekstu lit. (jednotworzywowego) na wielotworzywowe dzieło filmowe. Istnieją a. wierne wobec pierwowzoru (na przykład Krzyżacy A. Forda wg H. Sienkiewicza); będące swobodną transpozycją czy nawet parafrazą (Czas Apokalipsy F.F. Coppoli na motywach Jądra ciemności J. Conrada); pozostające w opozycji wobec myśli pierwowzoru (Danton A. Wajdy opierając się na Kwestie Dantona S. Przybyszewskiej); a. teatralna: przekład dzieła lit. (przeważnie dramatu) na wielotworzywowe przedstawienie teatralne, swoista "konkretyzacja" tekstu, a zarazem jego interpretacja. Podobnie jak w sytuacji filmu, nie istnieje schemat a. scenicznej, wystarczy porównać różne a. Dziadów A. Mickiewicza (A. Hanuszkiewicza, K. Dejmka, K. Swinarskiego), aby stwierdzić, iż to są zupełnie różne przedstawienia; również to samo przedstawienie nie jest precyzyjnie takie samo w chwili a. scenicznej (wybrane sztuki są obliczone na reakcje publiczności i mają w swym założeniu obiekt improwizacji); a. w muzyce aranżacja

Czym jest adaptacja znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Aforyzm:
Co znaczy zdanie wyrażające prawdę o charakterze ogólnym. Na odbiorcę oddziałuje oryginalnością, a zarazem wyrazistością spostrzeżenia, błyskotliwym sformułowaniem, na przykład Błądzić jest rzeczą ludzką. A adaptacja.
Wyraz Architektura Ogrodowa:
Co znaczy kompozycyjne, dekoracyjne i użytkowe założeń ogrodowych, między innymi budowle użytkowe (oranżerie, holendernie, kawiarnie), budynki mieszkalne (pawilony, altany), ciągi komunikacyjne (mosty, bramy adaptacja.
Wyraz Alegoreza:
Co znaczy interpretacji tekstu oparta na założeniu, iż prócz sensu dosłownego ma on ukryty sedno właściwy. Użytkowana jest zarówno wobec pojedynczych wyrazów, jak i złożonych wypowiedzi narracyjno-fabularnych adaptacja.
Wyraz Anakreontyk:
Co znaczy głoszący pochwałę radości życia i niezależności od dóbr materialnych, charakteryzujący się żartobliwym dystansem wobec zdarzeń poważnych, konwencjonalną grą miłosną, powtarzalnością motywów adaptacja.
Wyraz Alienacja:
Co znaczy wyobcowanie; w filoz. pogląd określający mechanizm, gdzie pewne wytwory człowieka (na przykład produkty pracy, instytucje społ., ideały) stają się niezależne od niego, obce, a nawet wrogie, stanowią adaptacja.