Czy przydatne?

Co to jest Achmatowa Anna, właśc. A. Gorienko

Co oznacza ACHMATOWA ANNA, WŁAŚC. A. GORIENKO: ros. pisarka, w młodości związana z akmeizmem. Debiutowała w 1912 r. tomikiem poetyckim Wieczór, dalej pojawiły się Różaniec (1914), Wojna i rok (1917), Ziele przydrożne (1921), Anno Domini MCMXXI (1922) i in. W literaturze wykreowała głęboko psychol. świat przeżyć kobiety zakochanej. Po rewolucji 1917 r. i atakach krytyki lit. po 1946 r. (oskarżenia o mistycyzm, pesymizm i niezależne poglądy polit.) skazano jej poezję na zakaz druku (do 1958). Istotne miejsce w jej spuściźnie zajęły poematy liryczne Requiem (1962) i Poemat bez bohatera (1962), w obu pisała o losach Rosjan po 1917 r., stosunkach kobiet odwiedzających w sowieckich więzieniach i łagrach synów, mężów i ojców. Autorka wielu cennych prac na temat twórczości Puszkina. Odniosła za życia ogromny efekt jako pisarka "miłości, pieśni i modlitwy". Nazywana rosyjską Safoną

Czym jest Achmatowa Anna, właśc. A znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Absolutna Muzyka:
Co znaczy XIX w. na oznaczenie muzyki wolnej od treści narracyjnych, poetyckich, odnosi się w zasadzie tylko do muzyki instrumentalnej bez sugestii treściowych i bez programu ideowego czy nawet bez określonego achmatowa anna, właśc. a. gorienko.
Wyraz Ariadny Nić:
Co znaczy wręczonych Tezeuszowi poprzez Ariadnę, dzięki którym powiodło mu się wydostać z labiryntu, przedtem pokonał tam potwora Minotaura, uwalniając w ten sposób Ateńczyków od ofiar składanych z dzieci achmatowa anna, właśc. a. gorienko.
Wyraz Autotematyczna Literatura:
Co znaczy o poezji; ustalenie tej lit. awangardowej (szczególnie nouveau roman), gdzie dominantą staje się warstwa refleksyjna, dotycząca celów i technik pisania, wprowadzone poprzez współcz. krytykę (A achmatowa anna, właśc. a. gorienko.
Wyraz Atena:
Co znaczy wyskoczyła z jego głowy w pełnym rynsztunku, z okrzykiem wojennym; uosobienie mądrości, patronka wojowników, wojny sprawiedliwej i strategii, opiekunka małżeństwa, domowych zajęć, herosów ( między achmatowa anna, właśc. a. gorienko.
Wyraz Architektura W Polsce:
Co znaczy zabytkami a. preromańskiej są ślady z X w. odkryte na wzgórzu Salwator w Krakowie, resztki rotundy Św. Feliksa na Wawelu, ruiny na Ostrowie Lednickim k. Gniezna. A. romańska rozprzestrzeniła się w XI achmatowa anna, właśc. a. gorienko.