Czy przydatne?

Co to jest Achilles

Co oznacza ACHILLES: syn Peleusa i bogini morskiej Tetydy. Matka, chcąc zapewnić mu nieśmiertelność, zanurzyła go w wodach Styksu. Nieodporna na ciosy pozostała tylko zakryta jej ręką pięta A. Aby uchronić od zgonu na wojnie trojańskiej, rodzice ukryli go w dziewczęcym przebraniu pośród córek króla wyspy Skyros Lykomedesa. Poszukiwany poprzez Greków, którzy znali treść przepowiedni uzależniającej powodzenie w wojnie od jego udziału, wykryty poprzez Odyseusza, wyruszył do walki z Troją. Hefajstos wykuł mu piękną zbroję i oręż, a Posejdon podarował szybkie konie. W dziesiątym roku oblegania Troi wycofał się z walk obrażony na Agamemnona na skutek odebrania mu branki Bryzejdy - gniew A. stał się osią tematyczną Iliady Homera. Załamany śmiercią przyjaciela Patroklesa, stanął do walki z jego zabójcą Hektorem, wygrał pojedynek, a ciało trojańskiego królewicza wlókł za rydwanem do obozu Greków. Zginął w następnych walkach ugodzony w piętę strzałą Parysa. Dla starożytnych Greków stał się ideałem bohatera uosabiającego urodę, męstwo i pogardę dla gnuśnej egzystencji

Czym jest Achilles znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Akcja:
Co znaczy układ zdarzeń w utworze epickim, dramatycznym i filmowym, powiązanych następstwem chronologicznym i więzią przyczynowo-skutkową. Ważnym składnikiem a. są działania postaci powiązane z jakimś celem achilles.
Wyraz Antiocheńska Szkoła:
Co znaczy znana w Syrii około 200 r., kładąca nacisk na literalną interpretację Biblii i pełne człowieczeństwo Chrystusa w opozycji do aleksandryjskiej szkoły. Działała od IV do VI w., najwybitniejsi artysty achilles.
Wyraz Antropocentryzm:
Co znaczy sytuująca człowieka w centrum Wszechświata, wedle której jednostka stanowi ośrodek i cel; odznacza się a. aksjologiczny: jednostka jest wartością bezwzględną, stanowi pkt. wyjścia wszystkich innych achilles.
Wyraz Akwaforta I Akwatinta:
Co znaczy graficzne należące do druków wklęsłych; obie polegają na trawieniu płyty metalowej, przeważnie miedzianej, kwasem azotowym. W akwaforcie na płycie metalowej, pokrytej odpornym na kwas werniksem, igłą achilles.
Wyraz Autotematyzm:
Co znaczy swój temat; a. sztuki - sztuka w sztuce; sztuka o sobie samej. W romantyzmie i na przełomie XIX i XX w. zaistniały tendencje do skupiania się twórcy na samym sobie, nad ideą twórczości, procesem i achilles.