Czy przydatne?

Co to jest Sztuka Abstrakcyjna

Co oznacza ABSTRAKCYJNA SZTUKA: w najszerszym znaczeniu - sztuka świadomie eliminująca formy znane z rzeczywistości (nie naśladująca jej ani także nie odwołująca się do żadnych symboli) na rzecz oddziaływania na odbiorcę przez grę linii, płaszczyzn, brył, kolorów czy faktury. Znana była już w czasach prehistorycznych, później w Indiach, Chinach, u Celtów, Arabów i wielu innych kulturach. W sztuce współcz. pojawiła się najpierw XX w. (l. 1906-09), zw. abstrakcjonizmem jako konsekwencja zapoczątkowanej w malarstwie europ. 2. poł.
XIX w. stopniowej rezygnacji z wątków tematycznych. W a.sz. odznacza się fundamentalne nurty: a. absolutna, czysta - nic nie wyrażająca oprócz tego, co znaczy; to są współgrające ze sobą przedmioty plastyczne - kształty, barwy, faktura i in. wartości, których sedno jest zawarty we wzajemnych stosunkach; a. geometryczna - operująca formami geometrycznymi ( neoplastycyzm, konstruktywizm, op-art), wywodząca się z intelektualnej sztuki P. Mondriana, ruchu De stijl; a. organiczna, zw. także a. liryczną - będąca ekspresją wrażeń, emocji, doznań, operująca formami nieregularnymi ( informel, taszyzm, action painting)

Czym jest abstrakcyjna sztuka znaczenie w Słownik pisownia A .


Wyraz Arystoteles ze Stagiry
Co znaczy uczeń Platona, nauczyciel Aleksandra Macedońskiego, założyciel szkoły filoz. zwanej Likejonem, jej uczniów nazwano perypatetykami (gr. peripatetikos.
Wyraz antyteza
Co znaczy kolekcja sprzecznych znaczeniowo wyrażeń albo wypowiedzeń w celu zaskoczenia, zdziwienia, wywołania refleksji; rodzaj gry słów; bazuje na oryginalnych.
Wyraz amfibrach
Co znaczy w metryce antycznej stopa wierszowa złożona z trzech sylab: krótkiej, długiej i krótkiej; w zapisie graficznym [---]; a. aktualny jest na przykład w wierszu L.
Wyraz aria
Co znaczy forma śpiewu solowego wykonywanego przy akompaniamencie instrumentów albo a cappella; rozpisana w partyturze jako niezależna część opery, oratorium, kantaty.
Wyraz Arkadia k. Nieborowa
Co znaczy barokowy zespół pałacowo-ogrodowy na założeniu osiowym, którego ośrodkiem jest pałac zbudowany w latach 1690-96 poprzez Tylmana z Gameren, przebudowany.