Czy przydatne?

Co to jest Absolut

Co oznacza ABSOLUT: w filozofii idealistycznej wieczna, niezmienna i nieskończona praprzyczyna, podstawa wszechświata, bóstwo; w znaczeniu potocznym niedościgły wzór. Za pierwszego filozofa, który użył nazwy "absolut" wobec Boga, uważane jest Mikołaja z Kuzy. Metaforycznie: to, co zawiera w sobie rację własnego bytu, co jest bezwarunkowe, zupełne, prawdziwe i dobre samo z siebie. Filozoficznie: przeciwstawny relatywizmowi, przyjmujący, iż prawda, dobro i piękno stanowią odrębne kategorie rzeczywistości, niezależne od subiektywnych nastawień jednostek, interesów grup społ. i dlatego niezmienne i stałe w świecie wartości moralnych

Czym jest absolut znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Akademia Zamojska:
Co znaczy Zamościu zał. poprzez kanclerza J. Zamoyskiego, miała kształcić światłych obywateli państwa. Do jej organizacji przyczynił się Sz. Szymonowic; pierwszym rektorem był M. Stefanowicz, a wykładano w absolut.
Wyraz Amadisy:
Co znaczy cykle opowiadań o rycerskich przygodach. Na ukształtowanie nazwy tego typu utworów wpłynęło imię tytułowego bohatera romansów franc.-hiszp. z XIV w. Amadisa de Gaule absolut.
Wyraz Antyczne Tradycje:
Co znaczy kulturowa antyku gr.-rzym., fundament aktywności twórczej w obrębie basenu Morza Śródziemnego. A.t. w europ. średniowieczu znana była wyłącznie dzięki tłumaczeniom, komentarzom i naśladownictwom z absolut.
Wyraz Axer Erwin:
Co znaczy teatru, pedagog, asystent L. Schillera. W koncepcji reżyserskiej przeciwstawiał się Schillerowskiemu teatrowi ogromnemu , kierując swą uwagę na psychol.-realistyczny teatr kameralny. W nurcie jego absolut.
Wyraz Abakanowicz Magdalena:
Co znaczy ASP w Poznaniu. W 1966 r. stworzyła nowy nurt w tkaninie artystycznej Abakany, nadając jej trójwymiarowość (wielkie, tkane przestrzenne rzeźby z elementami reliefu). Wprowadziła do tkactwa nowe absolut.