Czy przydatne?

Co to jest Abraham

Co oznacza ABRAHAM: syn Tarego, protoplasta i patriarcha narodu izraelskiego. Bóg zawarł z nim przymierze, obiecując, iż będzie mu błogosławił w zamian za wierność i posłuszeństwo Jego nakazom i trwanie w doskonałości. Bóg chcąc wypróbować wiarę A., kazał mu ofiarować syna Izaaka na całopalenie (Rdz 22, 12, 13, 16, 18). A. wypełnił polecenie, ale anioł powstrzymał go, podsuwając jako ofiarę baranka (biblijna zapowiedź ofiary Chrystusa). NT nazywa go "ojcem wszystkich wierzących". Postać A., w szczególności motyw ofiary, przedstawiana jest regularnie w sztuce chrześc., między innymi w twórczości takich twórców, jak Ghiberti, Tycjan, Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Blake. Związki frazeol.: łono Abrahama - odpoczynek sprawiedliwego po zgonu (Łk 16, 22), ofiara Izaaka, widzieć Abrahama - mieć powyżej 50 lat (J 8, 57)

Czym jest Abraham znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Asonans:
Co znaczy rym nieprecyzyjny; bazuje na zgodności tylko samogłosek w sylabie; na przykład plama - trawa, luzem - strudze. Zobacz konsonans abraham.
Wyraz Alberti Leone Battista:
Co znaczy rzeźbiarz, rysownik, teoretyk sztuki wczesnego renesansu, humanista i uczony zajmujący się prawem, filozofią, poezją, muzyką; najsilniej związany z Florencją. W traktatach O malarstwie, O rzeźbie, O abraham.
Wyraz Autotematyczna Literatura:
Co znaczy o poezji; ustalenie tej lit. awangardowej (szczególnie nouveau roman), gdzie dominantą staje się warstwa refleksyjna, dotycząca celów i technik pisania, wprowadzone poprzez współcz. krytykę (A abraham.
Wyraz Archaizm:
Co znaczy znaczenie wyrazu, forma gramatyczna, konstrukcja składniowa, które wyszły z użycia i są niezrozumiałe w świetle norm poprawnościowych współcz. jęz.; wyróżniamy a. fonetyczne, fleksyjne, semantyczne abraham.
Wyraz Art Brut, Sztuka Surowa:
Co znaczy wykorzystuje materiały naturalne, na przykład liście, kawałki drewna, piasek zmieszany z farbą, etc abraham.