Czy przydatne?

Co to jest Pierre Abelard

Co oznacza ABELARD PIERRE: franc. teolog, pisarz i filozof; odrzucał wiarę w autorytety na rzecz rozumu, rozważał zagadnienia etyki i dogmatyki. Interesująca jest jego korespondencja zarówno o kwestiach teol., jak i własnej biografii; listy A. i ukochanej poprzez niego Heloizy należą do najlepszych w światowej epistolografii. Biografia Historia moich niedoli przedstawia dzieje nieszczęśliwej miłości, a utwór poetycki Upomnienia do Astralaba ma charakter wskazówek natury etycznej i filoz. adresowanych
do syna. W zróżnicowanej twórczości A. mieszczą się w okolicy hymnów rel. pieśni biesiadne o żartobliwym charakterze

Czym jest Abelard Pierre znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Adaptacja:
Co znaczy przystosowanie na potrzeby teatru albo filmu tekstu niedramatycznego, na przykład powieści; a. filmowa: rodzaj przekładu tekstu lit. (jednotworzywowego) na wielotworzywowe dzieło filmowe. Istnieją a abelard pierre.
Wyraz Aneks:
Co znaczy książki związany mniej albo bardziej ściśle z jej zawartością, regularnie nieobjęty ogólną paginacją, użytkowany przeważnie w monografiach lit., na przykład w książkach z serii A to Polska właśnie abelard pierre.
Wyraz Asylabizm:
Co znaczy zróżnicowana liczba sylab w wersach; występuje raczej w formach nienumerycznych, na przykład wierszach wolnych, tonicznych. Zobacz mechanizm wersyfikacji abelard pierre.
Wyraz Antyczne Tradycje:
Co znaczy kulturowa antyku gr.-rzym., fundament aktywności twórczej w obrębie basenu Morza Śródziemnego. A.t. w europ. średniowieczu znana była wyłącznie dzięki tłumaczeniom, komentarzom i naśladownictwom z abelard pierre.
Wyraz Abecedariusz:
Co znaczy utwór wierszowany, gdzie układ liter rozpoczynających następne wersy albo strofy ułożony jest w porządku alfabetycznym; odmiana akrostychu abelard pierre.