Czy przydatne?

Definicja Motyw umierania i śmierci w średniowiecznej literaturze

Co to jest Motyw umierania i zgonu w średniowiecznej poezji:
Poezja:
Pieśń o Rolandzie
Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią
Boska komedia - Dante Alighieri
Opracowanie motywu umierania i zgonu w średniowiecznej poezji:
Pieśń o Rolandzie
Roland, jak przystało na idealnego rycerza, przyjął zgon z godnością i starannie, świadomie przygotował się do jej nadejścia, o czym utwór informuje bardzo wnikliwie. W obliczu zbliżania się armii Karola, poganie uciekają w popłochu. Mdlejący z wysiłku Roland nie może ich ścigać na zranionym koniu.  Znosi ciała poległych towarzyszy, biskup Turpizm błogosławi je. Umierający Roland nie ma już sił, aby zniszczyć swój miecz (zwany Durendalem, pozyskany na Saracenach). Leży na ziemi, modląc się. Wyciągając, na symbol hołdu, prawą rękawicę ku Bogu, umiera na zielonym pagórku z czterema marmurowymi głazami. Aniołowie zabierają jego duszę do raju. Nad jego trupem płakał sam cesarz Karol Ogromny. Jego zgon była piękna, podniosła: Ofiarował Bogu swą prawą rękawicę, święty Gabriel wziął ją z jego dłoni. Opuścił głowę na ramię: doszedł ze złożonymi rękami do swego końca. Bóg zsyła mu swego anioła Cherubina i świętego Michała Opiekuna; z nimi przyszedł i święty Gabriel. Niosą duszę hrabiego do raju. Roland, Oliwier i Turpizm mieli piękny pogrzeb, leżeli w białych trumnach.
Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią
Utwór opowiada o ogromnym mędrcu Polikarpie, który prosił Boga o sposobność zobaczenia zgonu za życia. Bóg go wysłuchał, Polikarpa odwiedziła upersonifikowana zgon: przemawiając do Polikarpa, groziła wszystkim ludziom, wyliczała ich grzechy, zapewniała, iż nikt nie uniknie jej kosy: bezwzględnie na pozycję socjalną, zamożność, nawet gesty. Wysiłki lekarzy niczego nie mogą zmienić.  zgon z tego wiersza to naga płeć kobieca, przepasana chustą, chuda, blada, ma żółte lica, ciało rozkładające się, nie ma warg, jest nieprzejednana, lecz gdyż jest sługą Boga, daje także ludziom porady jak winni postępować, aby nie budzić gniewu Najwyższego. W pierwszej kolejności gani ludzkie przywiązanie do, w gruncie rzeczy mato ważnych spraw doczesnych, szczególnie niechętnie odnosi się do przekupnych sędziów i rozpustnych zakonników.
Boska komedia - Dante Alighieri
Poetycka wędrówka Dantego poprzez.Piekło (u bramy przy wejściu znajduje się napis - Ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją. Słychać tam okropne jęki, żale, krzyki, powietrze jest czarne, osy i mszyce kąsają ciała grzeszników. Lucyfer miał skrzydła jak nietoperz, po 2 pod każdym licem.)

Czym jest Motyw umierania i śmierci w znaczenie w Motywy w literaturze .

Znaczenie Motyw Nike:
Informacje Mitologia - J. Parandowski Wczorajszemu - T. Gajcy Nike, która się waha - Z. Herbert Nike z Samotraki – Leopold Staff Nike - J. Lechoń Nike - M. Pawlikowska-Jasnorzewska Nike (Wiktoria) - bogini motyw umierania i śmierci w średniowiecznej literaturze.