Czy przydatne?

Definicja Motyw ucznia i mistrza

Co to jest Motyw ucznia i mistrza:
Poezja:
Biblia
Legendy arturiańskie
Świętoszek - Molier
Boska Komedia - Dante Alighieri
Dziady cz.IV, Konrad Wallenrod - A. Mickiewicz
Sklepy cynamonowe - B. Schulz
Imię róży - U. Eco
Stowarzyszenie umarłych poetów - N.H. Kleinbaum
Mistrz i Małgorzata -Michaił Bułhaków
Ocalony - Tadeusz Różewicz
Opracowanie motywu mistrza i ucznia:
W życiu każdego człowieka jest moment terminowania, edukacji u boku jakichś mistrzów, np. rodziców, nauczycieli, starszych kolegów. Wspólnie z upływem lat rosną wymogi wobec tych, których uznajemy za autorytety. Nie wystarczy już sama wiedza, aby stać się mistrzem, ktoś taki winien okazać się przewodnikiem duchowym, godnym naśladowania wzorem, kimś, kto pomoże zrozumieć samego siebie. Naturalną koleją rzeczy, zazwyczaj przychodzi także pora buntu przeciw mistrzom młodości, co jest jednym z warunków postępu. Zarazem wybór własnej drogi zazwyczaj nie znaczy negacji wpływu mistrza, przekreślenia pamięci o nim. W informatycznej cywilizacji naszego wieku coraz trudniej o bezpośrednie stosunki mistrz-uczeń, lecz utrzymuje się tęsknota za modelem platońskiej Akademii, gdzie w ogrodach przechadzali się ogromni filozofowie otoczeni grupką uczniów.
Biblia
Nauczycielem, mistrzem apostołów (i wszystkich przyjmujących jego naukę, ogromnych rzesz, jak mówią przekazy ewangeliczne) byt Chrystus: Wy mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, ponieważ nim jestem. Po zmartwychwstaniu Jezus polecił uczniom kontynuować nauczanie.
Boska Komedia - Dante Alighieri
Przewodnikiem po piekle i czyśćcu Dantego byt Wergiliusz, którego pisarz uznawał za swego mistrza (piastuna duszy i c/a/a), oddając mu w ten sposób hołd jako największemu z łacińskich poetów. Dante przyjął pozycję ucznia,. uznał ogromny autorytet swego mistrza, podążając za nim w świat pozaziemski, obdarzył go największym zaufaniem. Gdy wypełniła się rola mistrza, Wergiliusz tak mówił do Dantego: Nie oczekuj więcej mych stów i mych wskazówek, twój umysł stał się wolny, prosty i zdrowy, byłoby więc błędem nie postępować odpowiednio z nim, dlatego także koronuje cię i nakładam mitrę władcy samego siebie.
Konrad Wallenrod - Adam Mickiewicz
Mistrzem tytułowego bohatera, człowiekiem wspierającym go w trakcie bardzo trudnej misji, stale rozbudzającym patriotyzm, przypominającym, co jest ostatecznym celem prowadzonej w masce walki byt śpiewak Halban, litewski wajdelota. To on rozbudzał nienawiść do Zakonu, śpiewał Pieśń Wajdeloty, miał zadbać, aby została zachowana pamięć o czynie Konrada.
Mistrz i Małgorzata -Michaił Bułhaków
Mistrz jest nauczycielem, duchowym przewodnikiem wyłącznie dla nieszczęsnego poety Iwana Bezdomnego. Bezdomny to tak zwany samorodny talent, jakich po rewolucji ujawniło się sporo. Człowiek zupełnie niewykształcony, całkowity ignorant w każdej dziedzinie, do tego niemądry i powtarzający ideologiczne frazesy, piszący na zamówienie politycznych dysponentów bzdurne poematy o oczekiwanej poprzez wy dawnictwa, redakcje treści. Doświadczenia z .Wolandem, spotkanie Mistrza, rozmowy z nim kompletnie odmieniły Iwana. Zyskał wykształcenie, stał się profesorem Iwanem Nikotajewiczem Ponuriowem zamierzającym kontynuować dzieło fascynującego go Mistrza. Pisarza (gdy wyrzekł się swego imienia) Mistrzem nazwała Małgorzata. Została jego kochanką i kimś na kształt muzy zdradzała męża, potajemnie spotykała się z Mistrzem, przy którym bynajmniej nie rozkwitała osobowość i żeński urok Małgorzaty. Jej w sumie banalne życie przenosi w zupełnie nowy wymiar dopiero Woland. To on stanie się dla niej autorytetem, ogromnym przewodnikiem duchowym - niczym Jeszua Ha-Nocri dla Mateusza Lewity (lecz nie dla Poncjusza Piłata!). Ernest Hemingway Stary człowiek i morze. Manolin, kilkunastoletni chłopiec, od piątego roku życia wypływał na morze z rybakiem. Wybrał go jako swego rodzaju mistrza, wspólnie z upływem lat byt do niego coraz bardziej przywiązany. Santiago miał w chłopcu opiekuna, najbliższą osobę. ?agodny, wrażliwy Manolin poznawał dzięki Santiago wszystkie tajniki morza, żeglarstwa, trudnej sztuki łowienia ryb,
Ocalony - Tadeusz Różewicz
Podmiot liryczny tego wiersza przeżył wojnę w sensie biologicznym, lecz rozpadł się cały jego wewnętrzny świat, uległ rozpadowi, zostały skompromitowane wczorajsze autorytety. Dawne wartości stały się pustymi hasłami - stąd wyznanie: Szukam nauczyciela i mistrza l niech przywróci mi wzrok słuch i mowę / niech jeszcze raz nazwie rzeczy i definicje l niech oddzieli światło od ciemności

Czym jest Motyw ucznia i mistrza znaczenie w Motywy w literaturze .

Znaczenie Motyw Rycerza, Żołnierza:
Informacje żołnierza: Poezja: Biblia Mitologia Iliada, Odyseje - Homer Pieśń o Rolandzie Kronika polska Galla Anonima Pieśń o spustoszeniu Podola poprzez Tatarów - J. Kochanowski Transakcja wojny chocimskiej motyw ucznia i mistrza.
Znaczenie Motyw Syna:
Informacje Biblia Władca Olch – J.W. Goethe Do Matki Polki, Pan Tadeusz - Adam Mickiewicz Nie-Boska komedia - Zygmunt Krasiński Nad Niemnem - E. Orzeszkowa Moralność pani Dulskiej - G. Zapolska Chłopi - W.S motyw ucznia i mistrza.
Znaczenie Motyw Arki Przymierza:
Informacje przymierza: Zaliczany jest do motywów biblijnych, podobnie motyw apokalipsy. Poezja: Biblia -  Księga Rodzaju 7  6-24 Kazania sejmowe - P. Skarga (w I kazaniu  autor podkreśla u Mojżesza mądrość z motyw ucznia i mistrza.
Znaczenie Motyw Pielgrzyma, Tułacza:
Informacje tułacza: Poezja: Mitologia Dziady II, Sonety krymskie, Upiór - A. Mickiewicz Kordian, Smutno mi, Boże! - J. Słowacki Pielgrzym - Paulo Coelho Przydatne cytaty: Wędrówką życie jest człowieka - E motyw ucznia i mistrza.
Znaczenie Motyw Samobójstwa:
Informacje Poezja: Biblia Mitologia Antygona, władca Edyp - Sofokles Romeo i Julia - W. Szekspir Cierpienia młodego Wertera, Faust - J.W. Goethe Konrad Wallenrod - Dziady cz. IV - Adam Mickiewicz Kordian - J motyw ucznia i mistrza.