Czy przydatne?

Definicja Ostatecznego Sądu Motyw

Co to jest Poezja podmiotu:
Biblia Tysiąclecia,
Mickiewicz Adam, Dziady cz.III
Krasiński Zygmunt, Nie-boska komedia
Kasprowicz Jan, Dies irae
Miłosz Czesław, Piosenka o końcu świata
Ildefons-Gałczyński Konstanty, Koniec świata
Kamil-Baczyński Krzysztof, Z lasu
Konwicki Tadeusz, Mała apokalipsa
Herbert Zbigniew, U doliny wrót
Camus Albert, Obcy
Moczarski Kazimierz, Rozmowy z katem
Norwid Cyprian, Wesele
Sztuka:
Sąd Ostateczny. Zbawieni i potępieni , ok 1225 Chartres
Sąd Ostateczny, ok 1130 Beaulieu-sur-Dordogne
Sąd Ostateczny, ok 1130, Conques
Sąd Ostateczny, ok 1130 Autun
poliptyk Sąd Ostateczny, ok 1445 Roger van der Weyden
tryptyk Sąd Ostateczny, ok 1455-1464, Memling
Sąd Ostateczny, 1527, tryptyk Lucasa van Leydena
Płonąca Żyrafa, Salvador Dali
Poezja przedmiotu:
Tadeusz Dobrzecki „Haec porte domini: iusti intrabunt im eam”. Przyczynek do ikonografii Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga W: ARS auro prior: studie Joanni Białostocki sexagenario dicta. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. – S. 187-192 ISBN 83-01-02354-6
Georges Minos, Historia piekła
Jacgues le Goff, Historia czyśćca
Franco Cuomo, Ogromne proroctwa
Barbara Dąb-Kalinowska, Ziemia-Piekło-Raj. Jak czytać obrazy religijne
Jacques Musset, Podręcznik o Biblii. Nowy Testamnet
Drabarek Barbara, Jacek Falkowski, Izabela Rowińska, Szkolny leksykon motywów literackich
Stanisław Skorupka, Leksykon frazeologiczny j. polskiego
Jan Godyń, Od Adama i Ewy rozpoczynać, Mały leksykon biblizmów j. polskiego
Stefano Zuffi, Francesca Castria, La pittura italiana (album)
Anna Świderkówna, Rozmowy o Biblii. Nowy Testament
Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku ułożona poprzez Pawła Hertza i Władysława Kopalińskiego
Philippe Ariesm Człowiek i zgon
Roman Mazurkiewicz, Kultura średniowiecza i renesansu. Materiał z dziejów sztuki do liceów

Czym jest Motyw Sądu Ostatecznego znaczenie w Motywy w literaturze .

Znaczenie Motyw Cierpienia Niezawinionego:
Informacje niezawionego: Poezja: Biblia - Księga Hioba Lament świętokrzyski Dziady cz. III i IV - Adam Mickiewicz Cierpienia młodego Wertera - Johan Wolfgang Goethe Kordian - Juliusz Słowacki Hymn Smutno mi motyw sądu ostatecznego.
Znaczenie Motyw Pokolenia Straconego:
Informacje Pokolenie - Ludzie urodzeni i żyjący w tej samej epoce których postawy i światopogląd zostały ukształtowane poprzez wspólnotę doświadczeń; pokolenie stracone (lost generation) - ustalenie użyte motyw sądu ostatecznego.