Czy przydatne?

Definicja Kobiet Roli Motyw

Co to jest Motyw roli kobiet:
Poezja:
Antygona - Sofokles
Bogurodzica
Lament świętokrzyski
Pan Tadeusz - A. Mickiewicz
Żona modna - I. Krasicki
Opracowanie motywu roli kobiet:
Kobieta w poezji, poprzez stulecia pozostającej domeną w pierwszej kolejności mężczyzn, jest przedstawiana raczej jako kochanka, żona i matka, przedmiot pożądania, uwielbienia, zazdrości. Kobieta była obiektem uwielbienia średniowiecznych liryków, przedmiotem renesansowej miłości, powodem cierpień i adresatem barokowych komplementów, obiektem sentymentalnych westchnień. Nasi romantycy postrzegali ją w pierwszej kolejności jako monumentalną Matkę, Żonę, Dziewicę wykorzystywaną Ojczyźnie (Polska jest kobietą, powiedział Miłosz). Dopiero w poezji współczesnej postaci kobiet wyszły poza tradycyjnie przypisywane im role. W "Makbecie" Szekspira Lady Makbet ukazana jest jako kobieta bezwzględna, stanowcza, psychicznie silna, konsekwentnie dążąca do celu osoba. Liczy się dla niej tylko skuteczność, odrzuca wszelakie skrupuły, moralne dylematy, rozterki, kieruje postępowaniem męża. Bohaterką "Żony modnej" Ignacego Krasickiego jest młoda kobieta, która bezkrytycznie uległa ówczesnej modzie. Uwielbia wszystko co francuskie, gardzi polską kulturą. Chce ona także żyć w sztucznym świecie zbudowanym na wzór literackich punktów odniesienia Grażyna z utworu A. Mickiewicza to jest zagorzała patriotka i bardzo odważna osoba. Jej bohaterska postawa zapobiegła sporom, wewnętrznym podziałom Litwy, które uniemożliwiłyby zwycięstwo nad Krzyżakami W imię miłości ojczyzny oddała życie (na polu bitewnym, walczyła z Krzyżakami)

Czym jest Motyw roli kobiet znaczenie w Motywy w literaturze .