Czy przydatne?

Definicja Prometejski Motyw

Co to jest Motyw prometejski:
Poezja:
Mitologia - J. Parandowski (mit o Prometeuszu)
Dziady cz. III - A. Mickiewicz
Grób Agamemnona - J. Słowacki
Ludzie bezdomni - S. Żeromski
Stary Prometeusz - Z. Herbert
PrometeizmPrometeizm - poświęcenie się dla innych ludzi, niezgadzanie się na zło i niesprawiedliwość.Streszczenie mitu o PrometeuszuPrometeusz był jednym z tytanów. Ulepił z gliny zmieszanej ze łzami figurę, dał jej duszę z ognia niebiańskiego wykradzionego z rydwanu słońca. Człowiek był jednak słaby, nagi i bezbronny. Prometeusz więc by polepszyć los ludzkości, którą bardzo ukochał wykradł bogom ogień olimpijski i zniósł go na ziemię. Widząc bezbronność ludzi zszedł na ziemię i nauczył ich posługiwać się ogniem a również sztuk i rzemiosł. Zeus po ostatniej wojnie z tytanami, synami ziemi, rozpoczął obawiać się wszystkiego, co stamtąd pochodzi. Kazał więc Hefajstosowi najpiękniejszą kobietę. Atena nauczyła ją robót żeńskich, Afrodyta obdarzyła wdziękiem, Hermes dał jej skryty i pochlebczy charakter. Pięknie ją odziano, nadano imię Pandora (z gr. pan - wszystko i doron - dar, bo była darem dla ludzi od wszystkich bogów) i zaniesiono przed dom Prometeusza. W posagu dostała glinianą beczkę, której zawartości nikt nie znał. Prometeusza jednak czując podstęp odprawił ją i wszystkim doradzał to samo. Pandorę przygarnął niezbyt rozumny brat Prometeusza, Epimetusz i natychmiast się z nią ożenił. Mimo ostrzeżeń brata Pandora i Epimateusz otworzyli puszkę, która przyniosła ze sobą wszystkie troski, smutki i dolegliwości.
Prometeusz również postanowił zwalczyć bogów podstępem. Zabił wołu i podzielił go na części. Jedną stanowiło mięso owinięte skórą, a drugą kości z tłuszczem. Zeus miał wybrać, która część zwierząt będzie od tej pory składana bogom w ofierze - wybrał ten z tłuszczem. Odtąd mięso było dla ludzi, a tłuszcz i kości przekazywano bogom w ofierze. Bóg strasznie się rozzłościł i kazał go przykuć do skał Kaukazu i każdego dnia zgłodniały orzeł wyjadał mu wątrobę, która stale odrastała.
Po tym wszystkim ludzie stali się źli i podstępni, a Dzeus ukarał ludzi potopem. Ocaleli jedynie Deukalion i Pyra, którzy rzucając za siebie kamienie odbudowali rodzaj ludzki, gdyż z kamieni powstawali mężczyźni i kobiety. Prometeusza od męczarni ocalił Herakles wykonując jedną z 12 prac.
Zasługi Prometeusza:
edukacja o liczbach,
najprzedniejsza wiedza,
oswoił zwierzęta,
zaprzągł konia do wozu,
na słone morze spuścił statki,
dał leki,
wynalazł zioła kojące ból,
znalazł na ziemi metale,
nauczył ludzi wróżbiarstwa.
Cechy Prometeusza:
miłość do ludzi,
cierpienie i poświęcenie dla ludzi,
spryt,
mądrość,
odpowiedzialny za ludzi,
altruizm

Czym jest Motyw prometejski znaczenie w Motywy w literaturze .

Znaczenie Motyw Cierpienia W Miłości:
Informacje miłości: Poezja: Konrad Wallenrod -  A. Mickiewicza Dzieje Tristana i Izoldy Cierpienia młodego Wertera Giaur- G. Byron Opracowanie motywu cierpienia w miłości: Konrad Wallenrod -  A. Mickiewicza motyw prometejski.
Znaczenie Motyw Bezdomności:
Informacje Poezja: Biblia (Księga Rodzaju) Mitologia Legenda o św. Aleksym Dzieje Tristana i Izoldy Legenda o św. Aleksym Ogromny Testament - F.Villon Władca Lear, Władca Henryk IV - W.Szekspir Pieśń w ucisku motyw prometejski.
Znaczenie Motyw Nieśmiertelności:
Informacje nieśmiertelności: Poezja: Biblia, Nowy Testament Mitologia, mit o Prometeuszu, Syzyfie Exegi monumentum - Horacy Ku Muzom, Niezwykłym i nie lada opatrzony piórem, Muza - J. Kochanowski Sonet X - John motyw prometejski.
Znaczenie Motyw Miłości:
Informacje Poezja: Biblia: Miłość boga do człowieka - Księga rodzaju (bóg tworzy dla człowieka najlepszy świat) i Księga Psalmów, Psalm 8  (przymierze boga z Abrahamem); Miłość Chrystus do Kościoła i kobiety i motyw prometejski.
Znaczenie Motyw Utopii I Antyutopii:
Informacje Motyw utopii i antyutopii: Poezja: motyw utopii motyw prometejski.