Czy przydatne?

Definicja Prometejski Motyw

Co to jest Motyw prometejski:
Poezja:
Mitologia - J. Parandowski (mit o Prometeuszu)
Dziady cz. III - A. Mickiewicz
Grób Agamemnona - J. Słowacki
Ludzie bezdomni - S. Żeromski
Stary Prometeusz - Z. Herbert
PrometeizmPrometeizm - poświęcenie się dla innych ludzi, niezgadzanie się na zło i niesprawiedliwość.Streszczenie mitu o PrometeuszuPrometeusz był jednym z tytanów. Ulepił z gliny zmieszanej ze łzami figurę, dał jej duszę z ognia niebiańskiego wykradzionego z rydwanu słońca. Człowiek był jednak słaby, nagi i bezbronny. Prometeusz więc by polepszyć los ludzkości, którą bardzo ukochał wykradł bogom ogień olimpijski i zniósł go na ziemię. Widząc bezbronność ludzi zszedł na ziemię i nauczył ich posługiwać się ogniem a również sztuk i rzemiosł. Zeus po ostatniej wojnie z tytanami, synami ziemi, rozpoczął obawiać się wszystkiego, co stamtąd pochodzi. Kazał więc Hefajstosowi najpiękniejszą kobietę. Atena nauczyła ją robót żeńskich, Afrodyta obdarzyła wdziękiem, Hermes dał jej skryty i pochlebczy charakter. Pięknie ją odziano, nadano imię Pandora (z gr. pan - wszystko i doron - dar, bo była darem dla ludzi od wszystkich bogów) i zaniesiono przed dom Prometeusza. W posagu dostała glinianą beczkę, której zawartości nikt nie znał. Prometeusza jednak czując podstęp odprawił ją i wszystkim doradzał to samo. Pandorę przygarnął niezbyt rozumny brat Prometeusza, Epimetusz i natychmiast się z nią ożenił. Mimo ostrzeżeń brata Pandora i Epimateusz otworzyli puszkę, która przyniosła ze sobą wszystkie troski, smutki i dolegliwości.
Prometeusz również postanowił zwalczyć bogów podstępem. Zabił wołu i podzielił go na części. Jedną stanowiło mięso owinięte skórą, a drugą kości z tłuszczem. Zeus miał wybrać, która część zwierząt będzie od tej pory składana bogom w ofierze - wybrał ten z tłuszczem. Odtąd mięso było dla ludzi, a tłuszcz i kości przekazywano bogom w ofierze. Bóg strasznie się rozzłościł i kazał go przykuć do skał Kaukazu i każdego dnia zgłodniały orzeł wyjadał mu wątrobę, która stale odrastała.
Po tym wszystkim ludzie stali się źli i podstępni, a Dzeus ukarał ludzi potopem. Ocaleli jedynie Deukalion i Pyra, którzy rzucając za siebie kamienie odbudowali rodzaj ludzki, gdyż z kamieni powstawali mężczyźni i kobiety. Prometeusza od męczarni ocalił Herakles wykonując jedną z 12 prac.
Zasługi Prometeusza:
edukacja o liczbach,
najprzedniejsza wiedza,
oswoił zwierzęta,
zaprzągł konia do wozu,
na słone morze spuścił statki,
dał leki,
wynalazł zioła kojące ból,
znalazł na ziemi metale,
nauczył ludzi wróżbiarstwa.
Cechy Prometeusza:
miłość do ludzi,
cierpienie i poświęcenie dla ludzi,
spryt,
mądrość,
odpowiedzialny za ludzi,
altruizm

Czym jest Motyw prometejski znaczenie w Motywy w literaturze .

Znaczenie Motyw Franciszkański:
Informacje Motyw franciszkański we współczesnej poezji: Legenda o św. Franciszku, Odchodzącego dnia chwała, Przedśpiew i Wróbel - L. Staffa Święty Franciszku z Asyżu - Jan Twardowski Motyw franciszkański motyw prometejski.
Znaczenie Motyw Teatr Mundi:
Informacje świata) - Koncepcja przypisywana Platonowi zakłada, iż świat został stworzony poprzez istotę wyższą (Demiurgosa), która jest równocześnie reżyserem dziejących się na nim wydarzeń. Ludzie przypominają motyw prometejski.
Znaczenie Motyw Nadzieji:
Informacje Oczekiwanie spełnienia się czegoś pożądanego, wymarzonego; ufność, iż to się spełni, urzeczywistni; stan, który towaczyszy dążeniu do celu,ideału, pozwalający wierzyć, iż cel zostanie osiągnięty motyw prometejski.
Znaczenie Motyw Axis Mundi:
Informacje Axis mundi - oś świata, pępek świata. Poezja: Biblia Pan Tadeusz - A. Mickiewicz Chłopi - W.S.Reymont Sklepy cynamonowe - B.Schulz Nie ma kto pisać do pułkownika, Sto lat samotności - G.Garcia motyw prometejski.
Znaczenie Motyw Ucieczki:
Informacje Poezja: Biblia, na przykład Sdoma i Gomora Mitologia Odyseja, Iliada - Homer Władca Edyp - Sofokles Eneida - Wergiliusz Legenda o św. Aleksym Dzieje Tristana i Izoldy Sonety do laury - F. Petrarca motyw prometejski.