Czy przydatne?

Definicja Niemców Motyw

Co to jest Motyw Niemców:
Poezja:
Grażyna, Konrad Wallenrod - Adam Mickiewicz
Lalka - Bolesław Prus
Krzyżacy - Henryk Sienkiewicz
Start - Andrzej Szczypiorski
Video:
Pianista - Roman Polański
Przydatne cytaty:
Hitlerzy przychodzą i odchodzą, a naród niemiecki i kraj niemieckie pozostają. - Józef Stalin
Poprzez wieki [...] Niemców zmuszano do ciężkiej pracy i do uczenia się wielu rzeczy, wpajając im równocześnie ślepe posłuszeństwo, wojskową dyscyplinę i brutalność. - Albert Enstein
Opracowanie motywu Niemców:
Przed II wojną światową obraz Niemców w polskiej poezji był bardzo zróżnicowany. Trudno wyobrazić sobie sporo miast naszego renesansu bez wkładu w ich postęp mieszczan niemieckich. Byli najgroźniejszymi z zaborców, gdyż stwarzali realne zagrożenie wynarodowienia Polaków ze względu swej przewagi cywilizacyjnej i gospodarczej. Niemieckich kolonistów obawiano się, lecz i szanowano ich rolnicze zdolności. W poezji jarmarcznej (i nie tylko) Niemiec (zawsze odmienny od Polaków) bywał diabłem, lecz nie można zapomnieć o na przykład bardzo życzliwym przyjęciu na ziemiach niemieckich polskich emigrantów po stworzeniu listopadowym. Radykalną zmianę obrazu spowodował faszyzm i zbrodnie popełnione poprzez okupantów. Dopiero po wyciszeniu pierwszych emocji, polscy pisarze dostrzegli całą różnorodność postaw naszych zachodnich sąsiadów wobec hitleryzmu, zaczęto także szukać przedmiotów łączących w naszej wspólnej, jakże trudnej historii.
Grażyna i Konrad Wallenrod - Adam Mickiewicz
W obu tych utworach największym wrogiem Litwy (lecz i ogromnym zagrożeniem dla Polski) są Krzyżacy, których autor w pełni utożsamia z Niemcami (Krzyżaków nazywano pomiędzy innymi Zakonem Niemieckim), jednakże Zakon, co najmniej w teorii, miał charakter uniwersalny, nie byt organizacją narodową, braćmi mogli zostać przybysze z różnych państw, którzy podbijali Prusy, w dalszym ciągu i Litwę, Żmudź, wierząc, iż uczestniczą w krucjacie. Ekspansji Zakonu w kierunku wschodnim towarzyszyły okrucieństwa, zbrodnie, rzezie niewinnych ludzi. W Grażynie Mickiewicz niejednokrotnie powtarzał obiegowe, obraźliwe ustalenia Niemców, na przykład nazwać wieśniaka Niemcem to jest zelżyć go najsromotniej, czy także: z dawna psami Niemców poprzez wzgardę nazywano.
Lalka - Bolesław Prus
Minclowie, niemiecka rodzina kupców osiadła w Polsce, to ludzie pracowici, uczciwi, oszczędni, polonizujący się i kochający nową ojczyznę, raczej nie angażujący się w politykę. Wyróżniał ich patriarchalny relacja do pracowników. U starego Minęła terminował Rzecki, został nawet jego młodym przyjacielem, w najwyższym stopniu zaufanym pracownikiem. Poprzez Rzeckiego Minclów poznał Wokulski, po powrocie z Syberii ożenił się z Małgorzatą, wdową po Janie Minclu, przejął jej sklep.
Krzyżacy - Henryk Sienkiewicz
Powieść zrodziła się z zaniepokojenia pisarza przyszłością narodu, któremu zagrażała prowadzona w zaborze pruskim polityka germanizacyjna, godząca w podstawy trwania Polaków (na przykład j. polski, kulturę, szkolnictwo, własność ziemi ojczystej). Usiłując podtrzymać rodaków na duchu, Sienkiewicz odwołał się do polsko--niemieckiego konfliktu zakończonego naszym pamiętnym zwycięstwem. Poeta ukazał dramatyczny moment w dziejach Polski, uwypuklił agresorskie zapędy Zakonu. Krzyżacy zagrażali nie tylko Polsce, lecz i innym narodom (Litwie, Rusi) umiejącym wtedy zjednoczyć się, zmobilizować w obliczu niebezpieczeństwa. Autor bardzo surowo i nie do końca sprawiedliwie ocenił Zakon Niemiecki. Przypisał mu wszelakie możliwe niekorzystne cechy, raczej pychę, okrucieństwo, zakłamanie, chciwość, pogardę dla słabszych, obłudę, cynizm, posługiwanie się krwawą przemocą, całkowite porzucenie ideałów religijnych, jakimi powinien kierować się zakon rycerski. Działalność Krzyżaków jest uważana za szczególnie wyrazisty przykład, wręcz znak, niemieckiej ekspansji na Wschód, a więc raczej ziemie polskie.
Start - Andrzej Szczypiorski
W tej powieści Szczypiorski przeciwstawił się wielu obiegowym mitom na temat cech narodowych i równie zmitologizowanym schematom zachowań w trakcie hitlerowskiej okupacji. Przypomniał, iż prawie każdy Niemiec byt wtedy zbrodniarzem, hitlerowcem - odpowiednikiem pięknej postaci pozostaje w tym dziele Miller
Znaczenie Motyw Gór:
Informacje Mitologia Biblia Kandyd - Wolter Na Skalnym Podhalu - Kazimierz Przerwa - Tetmajer Przydatne cytaty: Wolność jest jak powietrze na szczycie góry. I jedno, i drugie - nie do zniesienia dla słabych motyw niemców co znaczy.
Znaczenie Motyw Błazna:
Informacje Poezja: Mitologia (Dionizos) Dzieje Tristana i Izoldy Ogromny Testament - F.Villon Człowiek boże igrzysko - J.Kochanowski Pochwała Głupoty - Erazm z Rotterdamu Gargantua i Pantagruel - F.Rabelais motyw niemców krzyżówka.
Znaczenie Motyw Mężczyzny:
Informacje Poezja podmiotu: Mitologia (mit o Narcyzie, Hrekulesie) Biblia (Księga Rodzaju) Pieśń o Rolnadzie Cierpienia młodego Wertera - J.W. Goethe Hamlet - W.Szekspir Kordian - J. Słowacki Lalka - B.Prus motyw niemców co to jest.
Znaczenie Motyw Utopii I Antyutopii:
Informacje Motyw utopii i antyutopii: Poezja: motyw utopii motyw niemców słownik.
Znaczenie Motyw Inteligencji:
Informacje Poezja: Lalka -  Bolesław Prus Nad Niemnem - Eliza Orzeszkowa Szkice węglem - Henryk Sienkiewicz Wesele - Stanisław Wyspiański Ludzie bezdomni - Stefan Żeromski Przydatne cytaty: Inteligencja jest motyw niemców czym jest.

Czym jest Motyw Niemców znaczenie w Motywy w literaturze .

  • Dodano:
  • Autor: