Czy przydatne?

Definicja Męża Motyw

Co to jest Motyw męża:
Poezja:
Biblia
Mitologia - mit o rodzie Labdakidów
Odyseja - Homer
Władca Edyp - Sofokles
Legenda o św. Aleksym
Pamiętniki - Jan Chryzostom Pasek
Makbet - Wiliam Szekspir
Żona modna - Ignacy Krasicki
Balladyna - Juliusz Słowacki
Lalka - Bolesław Prus
Mąż i żona - Aleksander Fredro
Pani Bovary - Gustaw Flaubert
Granica - Zofia Nałkowska
Wesele - Stanisław Wyspiański
Chłopi - Władysław Reymont
Noce i dnie - Maria Dąbrowska
Moralność Pani Dulskiej - Gabriela Zapolska
Tango - Sławomir Mrożek
Opracowanie motywu męża:
Tak, jak wymienia się socjalna rola męża, wyobrażenia o jego pozycji w rodzinie (od pana i władcy, któremu bez względu była podporządkowana żona i dzieci po współczesne, partnerskie relacje), prawach i obowiązkach, przekształca się jego obraz w poezji. Ta ostatnia stworzyła niezliczone wizerunki mężów: dostojnych patriarchów, monumentalnych ojców rodu, utracjuszy, lekkoduchów nie zainteresowanych losem rodziny, kochanków, zdradzanych albo zdradzających małżonków, starców u boku młodych żon, tyranów i mężczyzn kompletnie ulegających kobietom itd., itd.. Motywy męża są nierozerwalnie powiązane z takimi tematami literatury, jak miłość, ojcostwo, rodzina, dom, również i zdrada. Oczywiście, męża zawsze postrzega się na tle żony.
Odyseja - Homer
Małżeńska wierność nie leżała w naturze Odyseusza, który w trakcie wieloletniej podróży do domu wielokrotnie zdradzał Penelopę: znak małżeńskiej wierności. Jednak po powrocie na Itakę, jakby pragnąc wynagrodzić żonie wierność, stał się kochającym mężem.
Biblia
Pośród Hebrajczyków istniała poligamia, na przykład Salomon byt mężem wielu żon, lecz systematycznie utrwalała się monogamia. Księga Rodzaju przedstawia Adama i Ewę jako prototyp pary monogamicznej i zarazem symbol wiary w jedynego Boga - niekiedy porównuje się związek pomiędzy Bogiem i jego ludem do stosunku pomiędzy mężem i kochaną żoną. Bóg zwrócił się do Józefa, aby uznał dziecko jego żony Marii, włączył Jezusa do swego rodu Dawida, a Chrystus w oczach swoich ziomków uchodził za syna Józefa. Ewangelie poświęcają Józefowi w miarę mało miejsca, w dzieciństwie byt troskliwym opiekunem Jezusa, brak o nim wzmianek w momencie dorosłości Zbawiciela.
Legenda o św. Aleksym
Aleksy, jeszcze przed nocą poślubną, porzucił młodą żonę i wyruszył w świat, stając się bogobojnym ascetą. Powołanie do życia w ascezie postawił powyżej obowiązkami męża. Będąc żebrakiem, nigdy nie dat jej najmniejszego znaku życia, niespełniona małżonka zobaczyła go dopiero po zgonu.
Pamiętniki - Jan Chryzostom Pasek
Pasek podchodził do kwestie małżeństwa z największą rozwagą, liczne rozterki przeżywał wybierając przyszłą żonę (ożenił się z czterdziesto-sześcioletnią kobietą, myśląc, iż wybranka nie ukończyła jeszcze trzydziestu lat; miał nadzieję, iż zostanie nie tylko mężem, lecz i ojcem) : Jam tych rzeczy słuchał właśnie, jak kiedy owo na dwa chory muzyka gra: i ta pięknie, i ta pięknie; bardziej mi się jednak serce chwytało Śladkowskiej, ponieważ to tam o jej wiosce powiadali, iż nie tylko pszenica, lecz i cybula w polu na każdym zagonie, gdzie ją wsiejesz, urodzi się: a mnie także bardziej apetyt pociągał ad pinquem glaebam niżeli do gołych piniędzy. Nie wiemy, czy byt dobrym mężem, w każdym razie oczekiwał od żony w pierwszej kolejności gospodarności, troski o dom.
Konrad Wallenrod - Adam Mickiewicz
Tytułowy bohater, kierowany miłością do ojczyzny rezygnuje z osobistego szczęścia i cale życie (również duchowe, uczuciowe) podporządkowuje prowadzonej z ukrycia, w masce, podstępnie walce z Krzyżakami, największymi ówcześnie wrogami Litwy. Rujnuje w ten sposób swój świat wewnętrzny, lecz nie przekreśla ogromnej miłości do żony. Konrad i Aldona kochali się tak bardzo, że po popełnieniu poprzez Wallenroda samobójstwa, również jego żona pozbawiła się życia. Przedtem, pogodzona z misją Konrada, żyta samotnie, w oddaleniu od męża.
Lalka - Bolesław Prus
Poprzez Rzeckiego Wokulski poznał Minclów, po powrocie z Syberii ożenił się z Małgorzatą, wdową po Janie Minclu, przejął jej sklep. Tak, prozaicznie, po porzuceniu ideałów młodości, rozpoczęła się jego kariera jako wielkiego kupca, który błyskawicznie wyzwolił się z sytuacji mężczyzny zawdzięczającego swą pozycję dorobkowi starszej żony Baronostwo Krzeszowscy to stare arystokratyczne małżeństwo pozostające w separacji, skłócone, toczące pomiędzy sobą rodzaj gry, niekończącej się wojny. Baron żyjący powyżej stan (został mężem swej żony wyłącznie dla jej posagu) jest entuzjastą koni, tonie w długach, chce rozwodu, lecz nie godzi się na to baronowa (osoba niefortunna, zgorzkniała, lecz i intrygantka nieżyczliwa wobec ludzi) dysponująca dorobkiem i nie mająca zamiaru pokrywać długów męża - przedstawianego poprzez narratora w sposób groteskowy.
Tango - Sławomir Mrożek
Stomil to tata Artura, mąż Eleonory. Wiedząc, iż żona zdradza go z Edkiem, pozostaje bierny, udaje, że tego nie widzi, jednakże w gruncie rzeczy czuje się upokorzony. Oprócz tego, jako człowiek nowoczesny jest zwolennikiem wolności seksualnej i prawa każdego do wyboru takiego postępowania, jakie uzna za należyte. Stomii jest człowiekiem słabym, starającym się unikać konfrontacji. Nie potrafi zapanować nawet nad własnym synem. Uważa, iż wszystko pozostaje wciąż jeszcze na kroku eksperymentu, a iż eksperyment zakłada powtarzalność, można sobie pozwolić na błędy - również w małżeństwie

Czym jest Motyw męża znaczenie w Motywy w literaturze .

Znaczenie Motyw Kosmogoni, Stworzenia Świata:
Informacje powstania świata: Poezja: Biblia Mitologia Oda do młodości, Dziady cz. III (ogromna Improwizacja) - A. Mickiewicz Pieśń XXV - J. Kochanowski Ocalony - T. Różewicz Kosmogonia starożytnych a kosmogonia motyw męża.
Znaczenie Motyw Cierpienia:
Informacje Poezja: Biblia  (Księga Hioba) Mitologia - Prometeusz, Syzyf, Demeter, Orfeusz, Narcyz, Edyp, , Kasandra, Priam Homer - Iliada Antygona - Sofokles Legenda o świętym Aleksym Pieśń o Rolandzie Legenda motyw męża.
Znaczenie Motyw Syna:
Informacje Biblia Władca Olch – J.W. Goethe Do Matki Polki, Pan Tadeusz - Adam Mickiewicz Nie-Boska komedia - Zygmunt Krasiński Nad Niemnem - E. Orzeszkowa Moralność pani Dulskiej - G. Zapolska Chłopi - W.S motyw męża.
Znaczenie Motyw Ojca:
Informacje Biblia Mitologia Iliada, Odyseja - Homer Antygona, Władca Edyp - Sofokles Dzieje Tristana i Izoldy Legenda o świętym Aleksym Hamlet, Makbet, Władca Lear - W. Szekspir Treny - J. Kochanowski motyw męża.
Znaczenie Motyw Jabłka:
Informacje Poezja: Mitologia Biblia W malinowym chruśniaku - Leśmian O królowej śnieżce i siedmiu krasnoludkach - bracia Grimm Przedwiośnie - S. Żeromski Opracowanie motywu jabłka: W mitologii greckiej motyw męża.