Czy przydatne?

Definicja Pańskiej Męki Motyw

Co to jest Motyw męki Pańskiej:
Poezja:
Żale Matki Boskiej pod krzyżem = Lament Świętokrzyski
Żywot Pana Jezu Krysta - Baltazar Opec
Hymn świętego Franciszka z Asyżu - Jan Kasprowicz
Dziady cz. III, Księgi narodu, Księgi pielgrzymstwa polskiego - Adam Mickiewicz
Kordian - Juliusz Słowacki
Sztuka:
Droga na Kalwarię - Tintoretto
Biczowanie Chrystusa - Caravaggio
Chrystus przy słupie - Bramante
Biczowanie - Diego Velazquez
Chrystus wystawiony na pośmiewisko - Hieronim Bosch
Chrystus wyszydzany - Carracci
Muzyka:
dwie pasje Jana Sebastiana Bacha

Czym jest Motyw męki pańskiej znaczenie w Motywy w literaturze .