Czy przydatne?

Definicja Ikara Motyw

Co to jest Motyw Ikara:
Poezja:
Mitologia (Mit o Dedalu i Ikarze)
Oda do młodości - A. Mickiewicz
Ikar - J. Iwaszkiewicz
Ciągle o Ikarach głoszą - E. Bryll
Balon - Adam Naruszewicz
Przed Breughelem starszym - Aleksander Wat
Dedal i Ikar - Z. Herbert
Prawa i wymagania - Tadeusz Różewicz
Ikar - Stanisław Grochowiak
Filis - S. Klonowic
Dał ci Ikarus znać swym testamentem,Byś się nie bawił cudzym elementem...
Sztuka:
Dedal i Ikar - Domenico Piola
Upadek Ikara - P. Breughel:
Pieter Bruegel (starszy) [online]. Wikipedia : wolna encyklopedia, 2010-12-11 12:14Z [dostęp: 2010-12-16 12:04Z]. Popularny w Internecie: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pieter_Bruegel_(starszy)&oldid=24276710
Mit o Dedalu i Ikarze:
Minos był synem Europy i Zeusa, królem Krety.  Zyskał ogromną fortunę handlując z innymi krajami, posiadał ogromną flotę statków i unikał podbojów.
Jego żona Pazyfae, urodziła  mu syna, który miał kształt byka i człowieka, wyrósł na groźnego potwora i nazwano go Minotaurem. Władca bał się, iż potwór zaszkodzi poddanym, więc postanowił go zamknąć. Zlecił wybudowanie labiryntu, o niezliczonej liczbie pokoi, z którego Minotaur nie będzie mógł się wydostać.  Gdy go Tezeusz zabił,potwora władca kazał  wyprzątnąć labirynt ii zamienił go na pałac, gdzie zamieszkał on, a po nim jego następcy.
Budowniczym labiryntu był Ateńczyk Dedala (Dajdalos), twórcę wielu pożytecznych wynalazków, na przykład świdra, budował także piękne posągi. Jednak po zakończeniu budowy król nie chciał odesłać  utalentowanego Dedala, który bardzo poznał sporo sekretów władcy. Wówczas Dedal wymyślił sposób ucieczki z wyspy. Skonstruował  dla siebie i swego syna Ikara skrzydła z ptasich piór posklejanych woskiem. Zanim wyruszyli Dedal ostrzegł syna:  by zawsze latał środkiem, pomiędzy morzem a niebem. Nie można było wznieś się zbyt wysoko, bo gorąco promieni słonecznych roztopiłyby wosk, ani także lecieć także za nisko by pióra nie nasiąknęły wodą. Dedal leciał pierwszy, Ikar zanim, ale za mocno zachwycił się możliwością lataniem i wzbijał się coraz wyżej. Wosk stopniał, pióra zaczęły odpadać a Ikar runął z nieba jak grom i zabił się na miejscu.  Na pamiątkę tych wydarzeń wyspę na którą spadł chłopiec nazwano Ikarią, a może wokół niego Ikaryjskim.
Dedal pochował syna i udał się na Sycylię, gdzie został budowniczym następnego władcy. Kilka lat potem Minos chciał odbić zbrojnie Dedala lecz zginął w walce. Dedal dożył potem starości w chwale.
Mit obrazuje ludzkie dążenie do lotu ku słońca, a więc do marzeń powyżej rozsądek, do ryzykowania w celu spełniania marzeń.
Dziś wiemy, iż w Knossos (na Krecie) naprawdę istniał pałac, o skomplikowanej konstrukcji, który mógł przypominać ówczesnym ludziom labirynt.
Mit o Dedalu i Ikarze zaliczany jest do mitów kreteńskich.
 
 

Czym jest Motyw ikara znaczenie w Motywy w literaturze .

Znaczenie Motyw Syna:
Informacje Biblia Władca Olch – J.W. Goethe Do Matki Polki, Pan Tadeusz - Adam Mickiewicz Nie-Boska komedia - Zygmunt Krasiński Nad Niemnem - E. Orzeszkowa Moralność pani Dulskiej - G. Zapolska Chłopi - W.S motyw ikara.
Znaczenie Motyw Męża:
Informacje Biblia Mitologia - mit o rodzie Labdakidów Odyseja - Homer Władca Edyp - Sofokles Legenda o św. Aleksym Pamiętniki - Jan Chryzostom Pasek Makbet - Wiliam Szekspir Żona modna - Ignacy Krasicki motyw ikara.
Znaczenie Motyw Anioła:
Informacje Biblia (Apokalipsa św. Jana) Mitologia Pieśń o Rolandzie św. Tomasz z Akwinu (anioły na drabinie bytów) Lament świętokrzyski Kronika polska - Gall Anonim Kwiatki św. Franciszka Sonety do Laury - F motyw ikara.
Znaczenie Motyw Szatana, Diabła:
Informacje Motyw szatana, diabła: Poezja: motyw diabła motyw ikara.
Znaczenie Motyw Artysty Słowa:
Informacje Motyw artysty słowa jako bohatera literackiego, który wyraża przeważnie poglądy samego autora. Poezja: Biblia (Salomon, władca Dawid) Mitologia (śpiew Orfeusza) Pogarda dla nie znającej literaturze motyw ikara.