Czy przydatne?

Definicja Cierpienia Motyw

Co to jest Motyw cierpienia:
Poezja:
Biblia  (Księga Hioba)
Mitologia - Prometeusz, Syzyf, Demeter, Orfeusz, Narcyz, Edyp, , Kasandra, Priam
Homer - Iliada
Antygona - Sofokles
Legenda o świętym Aleksym
Pieśń o Rolandzie
Legenda o św. Aleksym
Dzieje Tristana i Izoldy
Kwiatki św. Franciszka
Lament świętokrzyski
Boska komedia - Dante Alighieri
Sonety do Laury - F. Petrarka
Hamlet, Makbet, Romeo i Julia - W.Szekspir
Treny - J. Kochanowski
Władca Lear, Hamlet, Cuda miłości, Do trupa - J.A.Morsztyn
Skąpiec, Świętoszek - Molier
Cyd - P. Corneille
Nowa Heloiza - J.J. Rousseau
Cierpienia młodego Wertera, Faust, Władca Olch - J.W.Goethe
Giaur - G.G.Byron
Romantyczność, Dziady cz.II, III i IV, Sonety krymskie, Konrad Wallenrod, Pan Tadeusz, Księgi narodu polskiego - A.Mickiewicz
Tata Goriot - H. Balzak
Horsztyński, Hymn, Kordian, Balladyna - J.Słowacki
Nie-boska komedia - Z.Krasiński
Zbrodnia i kara - F.Dostojewski
Lalka - B. Prus
Nad Niemnem - E. Orzeszkowa
Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski, Quo vadis - H. Sienkiewicz
Lord Jim - J.Conrad
Trzy siostry - A.P.Czechow
Hymn do Nirwany - K. Przerwa-Tetmajer
Przedśpiew, Deszcz jesienny - L. Staff
Ludzie bezdomni, Lekarz Piotr - S. Żeromski
Dies irae, Hymn św. Franciszka z Asyżu - J.Kasprowicz
Warszawianka, Noc listopadowa - S.Wyspiański
W.S.Reymont - Chłopi
Noce i dnie - M.Dąbrowska
Mistrz i Małgorzata - M.Bułhakow
Mechanizm - F. Kafka
Rozmowy z katem - K.Moczarski
Zdążyć przed Panem Bogiem - H.Krall
Mit Syzyfa, Dżuma - A.Camus
Granica - Z. Nałkowska
Pok 1984 - G. Orwell
Dżuma - A.Camus
Ciemności kryją ziemię, Bramy raju - J.Andrzejewski
Medaliony - Z.Nałkowska
Inny świat -G.Herling-Grudziński
Opowiadania - T. Borowski
Elegia o chłopcu polskim - K.K. Baczyński
Książka wojownika światła - Paulo Coelho
Kartoteka, Ocalony - T. Różewicz
Apollo i Marsjasz - Z.Herbert
I. Poezja podmiotu:
Księga Hioba. Ewangelia wg. św. Mateusza. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu: Biblia Tysiąclecia. Przyg. zespół biblistów polskich. Poznań – Warszawa: Wydawnictwo Pallottinum, 1982.
Mickiewicz, Adam. Dziady, cz. II i IV. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik, 1992. ISBN 83-07-02040-9.
Mickiewicz, Adam. Konrad Wallenrod. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich,1991. ISBN 83-04-03340-2.
Parandowski, Jan. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian. Warszawa:
Czytelnik, 1975. ISBN 83-210-0677-9, s. 210–223 [Dzieje Tezeusza], s. 239–244 [Legendy kreteńskie].
II. Poezja przedmiotu:
Witkowska, Alina. Poezja romantyzmu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. ISBN 83-01-05357-7.
Cierpienie. List z Taize, 2003r. [online]. [dostęp: 10 grudnia 2005]. Popularny w Internecie: http://www.taize.fr/pl_article425.html
Video:
Pianista - reż. R. Polański
Popiół i diament - reż. A. Wajda
Przydatne cytaty:
Cierpienie wymaga więcej odwagi niż zgon. - Napoleon Bonaparte
Cierpię, więc jestem. - J.Andrzejewski
Cierpienie jest kluczem do wrót twórczości. Wskażcie mi tego złodzieja, który je otworzył wytrychem radości. - S.Czosnowski
Cierpienie daje prędką dojrzałość. - J. Korzeniowski
Umieć kochać - do tego trzeba ukończyć szkołę cierpienia. - Claude Lelouch
Ramowy plan prezentacji maturalnej:
Teza:  Wpływ cierpienia na człowieka.
Zdefiniowanie definicje cierpienia.
Cierpienie w ujęciu filozoficznym – niektóre teorie, doktryny, pojęcia i tym podobne
Powody cierpienia.
Badanie budujących i niszczących efektów cierpienia na przykładzie bohaterów literackich.
Uniwersalne prawdy o cierpieniu.
Wnioski:
cierpienie i jego wpływ na człowieka rozpatrywać można, w dwóch aspektach: cierpienie jako siła budująca i niszcząca jestestwo człowieka;
cierpienie fizyczne i duchowe dotyka w mniejszym albo większym stopniu każdego;
bohater literacki – cierpiący – najczęściej osamotniony jest w cierpieniu, które staje się jego piętnem;cierpienie od zawsze zajmowało filozofów i twórców;
cierpienie – ofiarą w imię ideałów;
jednostki mocne przyjmują cierpienie jako wyzwania na drodze dochodzenia do doskonałości;
cierpienie fizyczne w większości jest niezawinione i pochodzi od drugiego człowieka;
cierpienie jest siłą katharsis;
cierpienie jest tyleż wzniosłe, co tłamszące jednostkę;
cierpieniu tradycja przypisała należyte atrybuty i symbole
Znaczenie Motyw Tańca:
Informacje Mitologia (muza tańca Terpsychora) Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią Pieśń świętojańska o sobótce - J. Kochanowski Romeo i Julia - W. Szekspir Żona modna - I. Krasicki Cierpienia młodego motyw cierpienia co to jest.
Znaczenie Motyw Mieszczaństwa:
Informacje Mieszczaństwo-Mieszkańcy miast bez rodowodu szlacheckiego. W różnych państwach postęp mieszczaństwa zależnie od warunków politycznych i gospodarczych przebiegał w inny sposób. Mieszczaństwo motyw cierpienia definicja.
Znaczenie Motyw Ofiary:
Informacje człowiek poszkodowany Ofiara - Człowiek poszkodowany, który odczuł złe konsekwencje czegoś, bezradny wobec czegoś, wobec czyjejś przemocy.Biblia (ST) - 1) Abel jest ofiarą zazdrości swojego brata. 2 motyw cierpienia co znaczy.
Znaczenie Motyw Tradycji:
Informacje Poezja: Pamiętniki - Jan Chryzostom Pasek Pan Tadeusz - Adam Mickiewicz Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - Konstanty l. Gałczyński Do młodych - Adam Asnyk Nad Niemnem - Eliza Orzeszkowa Chłopi motyw cierpienia słownik.
Znaczenie Motyw Miłości:
Informacje Poezja: Biblia: Miłość boga do człowieka - Księga rodzaju (bóg tworzy dla człowieka najlepszy świat) i Księga Psalmów, Psalm 8  (przymierze boga z Abrahamem); Miłość Chrystus do Kościoła i kobiety i motyw cierpienia znaczenie.

Czym jest Motyw cierpienia znaczenie w Motywy w literaturze .

  • Dodano:
  • Autor: