Czy przydatne?

Definicja Zug

Gdzie jest ZUG jez. w środk. Szwajcarii, w dorzeczu rz. Reuss, na wys. 414 m; 38 km2, głęb. do 198 m

Czym jest ZUG znaczenie w Słownik geografia Z .

Informacje ŻYRONDA:
Opis Gironde; lejkowate ujście Garonny i Dordogne do Zat. Biskajskiej, we Francji; dł. 75 km, szer. do 10 km, głęb. do 35 m; dostępne dla statków morskich zug.
Informacje ZAKAUKAZIE:
Opis obniżenie pomiędzy W. Kaukazem i Małym Kaukazem, w Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie zug.
Informacje ZHUZHOU:
Opis Czuczou; m. w pd.-wsch. Chinach (Hunan), nad rz. Xiang Jiang (Siang-ciang); 515 tys. mieszk.; port rzeczny; przem. maszynowy, włókienniczy, szklarski, taboru kolejowego, chemiczny, spożywczy zug.
Informacje ZAMOŚĆ:
Opis lubelskim, w pd.-wsch. części Wyż, Lubelskiej, nad Łabuńką; 67,6 tys. mieszk.; siedziba pow. grodzkiego; przem. metalowy, środków transportu, meblarski, spożywczy; ośr. turystyczny; zabytkowe zug.
Informacje ZAWIJA, AZ-ZAWIJA:
Opis m. w pn.-zach. Libii (Trypolitania), w pobliżu M. Śródziemnego; 152 tys. mieszk.; ośr. adm. muhafazy Az-Zawija; przem. odzieżowy, spożywczy zug.