Czy przydatne?

Definicja Żmudzkie Pojezierze Żmudzkie

Gdzie jest ŻMUDZKIE, POJEZIERZE ŻMUDZKIE Wysoczyzna Żmudzka; niz. w pn.-zach. Litwie; najwyższe wzniesienie Medwégalis (wys. 234 m); gł. rz.: Windawa, Dubisa, Minia, Jura; liczne bagna

Czym jest ŻMUDZKIE, POJEZIERZE ŻMUDZKIE znaczenie w Słownik geografia Z .

Informacje ZACHODNIOPOMORSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIEPOJEZIERZE:
Opis Pojezierzy Południowobałtyckich, pomiędzy doliną Odry a Pojezierzem Kaszubskim; dł. około 350 km; wys. do 256 m; obejmuje wysoczyzny: Polanowską i Łobeską i pojezierza: Myśliborskie, Choszczeńskie żmudzkie, pojezierze żmudzkie.
Informacje ZGIERZ:
Opis m. powiatowe w woj. łódzkim, nad Bzurą; 58,6 tys. mieszk.; przem. maszynowy, chemiczny, włókienniczy; prawa miejskie przed 1288 żmudzkie, pojezierze żmudzkie.
Informacje ZŁATOUST:
Opis m. w Rosji (obw. czelabiński), na Uralu, nad rz. Aj; 196 tys. mieszk.; przem. metalowy, maszynowy, dokładny, hutnictwo żelaza; rzemiosło artystyczne żmudzkie, pojezierze żmudzkie.
Informacje ZDUŃSKA WOLA:
Opis łódzkim, nad Pichną; 45,4 tys. mieszk.; przem. maszyn włókienniczych, włókienniczy, spożywczy; prawa miejskie 1773-1793 i od 1825; zabytkowe budowle; miejsce urodzenia św. Maksymiliana Kolbe żmudzkie, pojezierze żmudzkie.
Informacje ZAKINTHOS:
Opis wyspa grecka w archipelagu Wysp Jońskich, na M. Jońskim; 402,1 km2, 33 tys. mieszk.; uprawa zbóż, drzew owocowych; obszar turystyczny; gł. m. Zakinthos; w staroż. wchodziła w skład Związku Ateńskiego żmudzkie, pojezierze żmudzkie.